VÍKENDOVKY TANEČNĚ-POHYBOVÉ TERAPIE

DUBEN-SRPEN 2022 

POZOR! AKTUÁLNĚ JE VOLNO UŽ POUZE NA VÍKENDU 4. OSTATNÍ VÍKENDY JSOU OBSAZENY A MŮŽETE SE ZAPSAT POUZE JAKO NÁHRADNÍK.

Tematicky zaměřených 6 víkendů je určeno především účastníkům, kteří pracují v pomáhající profesi nebo se na tuto profesi připravují, absolventům modulu I a studentům souvisejících oborů. Kurz poskytuje úvod do několika témat pod vedením zkušených lektorů - profesionálů ve svém oboru. Absolventi tak získají základní přehled možností práce s tancem a pohybem i terapeutickým potenciálem, které pak mohou dále rozvíjet se specifickými cílovými skupinami. Páteční večery jsou věnované pohybové terapeutické skupině, kdy se každý účastník může zaměřit na svoje aktuální témata a možnosti práce na nich v těle, tanci, pohybu....v průběhu celého půl roku. Sobota a neděle jsou určeny vždy danému tematickému celku pod vedením hostujících lektorů. Celý kurz je zakončen praktickým víkendem, kdy každý z účastníků povede krátkou modelovou lekci v bezpečném prostoru. 

Je možné se účatnit i jednotlivých víkendů (so+ne) zvlášť za cenu 3 500 Kč. Není ale možné se účastnit jednorázově páteční skupiny. 

Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00. 

Tento kurz není terapeutickým výcvikem! Rádi vám poskytneme kontakty na instituce nabízející dlouhodobé profesní vzdělání v daných směrech.

Kurz je určený jedincům, kteří aktuálně neřeší vážnějsí neurotické či psychotické potíže. Účastníci jsou sami zodpovědní za své psychosomatické zdraví!

Výstupem je osvědčení MoveArt (při zameškání max.1 víkendu). Pro některé bloky z druhé části máme nebo aktuálně vyřizujeme akreditaci MPSV a budou pro ně zvlášť vydána osvědčení s číslem této akreditace.

RECENZE ABSOLVENTEK KURZU:

Kurz kreativního terapeutického tance se pro mě stal částečně splněným snem, který jsem sama sobě dopřála. Je to velmi dobře namíchaný mix odborné a zážitkové práce s tělem. Kurz mě obohatil po profesionální i lidské stránce a mnohé techniky, které mi byly v kurzu předány, využívám v terapeutické práci s lidmi s psychickým onemocněním. 

Michaela Dvořáková, terapeut v psychiatrickém stacionáři FN v Ostravě

Tento koncept mi naprosto vyhovoval. Myslím, že je dobré mít ochutnávku z více pohledů či přístupů. Super bylo i to, že jsem si v rámci "závěrečné práce" mohla vyzkoušet vedení skupiny, tedy svou připravenou lekci. Velká škola života!

Blanka Poučová, lektorka pohybových programů pro děti s ADHD

PROGRAM KURZU: 

22.-24.4. 2022                                                                                                                                                                                                        PÁ: Pohybová terapeutická skupina (Alena Chládková)                                                                                                                  SO+NE: Taneční terapie a terapeutický tanec při práci s dětmi (Marta Janů) - akreditace MPSV

13.-15.5. 2022                                                                                                                                                                                                         PÁ: Pohybová terapeutická skupina (Alena Chládková)                                                                                                      SO+NE: Taneční terapie a terapeutický tanec s klienty s psychotickými poruchami (Jana Špinarová Dusbábková)

27.-29.5. 2022                                                                                                                                                                                                         PÁ: Pohybová terapeutická skupina (Alena Chládková)                                                                                                       SO+NE: Taneční terapie a terapeutický tanec při práci s klienty léčícími se ze závislostí (Olga Šustrová) -akreditace MPSV

17.-19.6. 2022                                                                                                                                                                                                           PÁ: Pohybová terapeutický skupina (Alena Chládková)                                                                                                      SO+NE: Taneční terapie a terapeutický tanec se seniory a lidmi s demencí (Henrieta Šoltys Košalová) a lidmi s hendikepem (Jitka Mozorová)

15.-17.7. 2022                                                                                                                                                                                     PÁ: Pohybová terapeutická skupina (Alena Chládková)                                                                                                      SO+NE: Taneční terapie a terapeutický tanec s klienty se zážitkem traumatu (Olga Šustrová)

26.-28.8. 2022                                                                                                                                                                                                      PÁ: Pohybový terapeutická skupina (A.Chládková)                                                                                                            SO+NE:Praktický víkend- prezentace vlastní modelové lekce (umožňuje vyzkoušet si pohybovou práci se skupinou dle svého zaměření v bezpečném prostředí a s laskavou zpětnou vazbou) - akreditace MPSV

LEKTOŘI:

Mgr. ALENA B. CHLÁDKOVÁ (Brno)

Taneční terapeutka, frekventantka výcviku dramaterapie. Od roku 2008 lektoruje taneční kurzy pro děti i dospělé, organizuje vzdělávací semináře a workshopy v ČR i zahraničí. V rámci vlastní praxe se věnuje pohybové a terapeutické práci se skupinami i jednotlivci. www.moveart.cz

MARTA JANŮ (Praha)

Taneční terapeutka a lektorka. Absolventka výcviku v taneční pohybové terapii a sebezkušenostního výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii S.U.R. Aktuálně provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Mgr. JANA Š. DUSBÁBKOVÁ, M.A., BC-DMT (Praha)

Taneční terapeutka, dramaterapeutka, lektorka a supervizorka. Taneční terapii vystudovala na Lesley University v Cambridge, USA. Absolvovala výcviky dramaterapie a psychodrama, výcvik Gestalt terapie zaměřeného na práci se skupinou – Instep, supervizní výcvik (ČIS). Aktuálně působí v Psychosomatickém centru v Praze, je hlavní lektorkou výcviku v taneční pohybové terapii. www.expresivniterapie.org

Mgr. OLGA ŠUSTROVÁ (Brno)

Speciální pedagožka, adiktoložka, terapeutka, supervizorka a lektorka. Absolvovla výcvik v Taneční pohybové terapii, psychoterapeutický výcvik SUR a výcvik v Koncentrativní pohybové terapii. Ve své práci se specializovala zejména na osoby se závislostí - ve vězení, v doléčovacím centru, v substituční léčbě a v terapeutické komunitě v rámci Společnosti Podané ruce. Aktuálně má vlastní terapeutickou praxi. Je místopředsedkyní Asociace tanečně pohybové terapie ČR.

Mgr. HENRIETA ŠOLTYS KOŠALOVÁ (Bratislava)

Liečebný pedagóg so zameraním na tanečno-pohybovú terapiu v starostlivosti o ľudí s demenciou a Alzheimerovou chorobou. Od roku 2009 tvorí a realizuje predovšetkým nefarmakologické programy pre seniorov s demenciou, vzdeláva a je súčasťou medzinárodných projektov s cieľom zviditeľniť a podporiť telesné- emocionálne a sociálne prežívanie ľudí s demenciou v inštitucionálnej, ako aj domácej starostlivosti. Je zakladateľkou o.z. Terapeutika (www.terapeutika.sk). 

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno

Cena:

18 000 Kč/celý modul..................... 3 500 Kč/víkend (so+ne)

Max. počet účastníků:

14

FOTKY Z MINULÝCH ROČNÍKŮ