TERAPEUTICKÝ TANEC

V kurzech terapeutického tance dávám větší prostor pro individuální prožitky, zkoumání, experimentování a expresi. Prostor dozvědět se víc o sobě skrze pohyb a práci s tělem a možnost posunout se někam dál. Tyto kurzy odrážejí moji zálibu ve zkoumání svého vnitřního prostředí, práci s jeho tématy a touhu kultivovat pohybový projev i jinými cestami, než taneční formou.

V těchto kurzech, zaměřených na různá témata, využívám svých zkušeností ze studia taneční pohybové terapie v Praze a Barceloně a absolvování množství seminářů u nás i v zahraničí.

Nejedná se o terapeutické skupiny. Kurzy jsou určeny "stabilizovaným" účastníkům s vědomím osobní odpovědnosti za své psychosomatické zdraví. 

Průběh kurzů je spontánní, netvoříme žádnou konkrétní choreografii. Není nutné mít předešlé taneční zkušenosti.

AKTUÁLNÍ KURZY A WORKSHOPY

KREATIVNÍ TERAPEUTICKÝ TANEC - roční sebezkušenostní kurz

Přijímáme přihlášky do již 4. běhu kurzu od září 2020! Pojďte se inspirovat pod vedením výborných lektorů nejen z oboru tanečně pohybové terapie.

INFO + PŘIHLÁŠKA

17.9.-10.12. Tanečně-pohybová dílna pro děti

Kultivace pohybu i řádění pro děti 6-10 let.

INFO + PŘIHLÁŠKA

23.10. Afrotanec a fyzioterapie

Série 3 workshopů, spojujících africký tanec s fyzoterapeutickým poznáváním svého těla.

INFO + PŘIHLÁŠKA

HUDBA PĚTI OKRUHŮ

Ojedinělé CD s autorskými skladbami inspirovanými naším tělem a celostní medicínou.

VÍCE INFORMACÍ

REFERENCE

Velmi ráda chodím k Alence tančit, a to i přes mé pohybové nedostatky. Nedokážu udělat některé věci, jako například rozhýbáni hrudníku nebo otočky. V dětství jsem byla ochrnutá na levou půlku těla, po prvním silném epileptickém záchvatu. Její taneční lekce mi pomáhají se lépe prosazovat jak v osobním životě, tak i v pracovním.
Sylva KubařováBrno