KREATIVNÍ TERAPEUTICKÝ TANEC -ROČNÍ KURZ 

ZÁŘÍ 2020 - ZÁŘÍ 2021 / OBSAZENO

Čtvrtý běh Kreativního terapeutického tance už zná skoro všechna data! Své místo si můžete rezervovat právě teď.

Sebezkušenostní kurz je určen lidem, kteří pracují se skupinami či jednotlivci v pohybu, a to v kreativním či terapeutickém procesu. Je určen lektorům se zájmem se dále rozvíjet, inspirovat, dozvědět se více o možnostech práce s tělem a přesahu do terapeutické roviny. Je ale otevřen i jednotlivcům se zájmem o toto téma.

Hlavním cílem kurzu je podpořit tvořivý potenciál účastníků a ukázat, jakými způsoby lze pracovat s tancem a pohybem jinak, než v rámci konkrétní taneční formy. Účastníci budou rozvíjet schopnost vnímat pohybové lekce jako proces, který má svou dynamiku. Rozvinou schopnost improvizovat, variovat a obracet se k vlastní kreativitě jako nevyčerpatelné studnici inspirace. Kurz je maximálně praktický! Celý cyklus je zakončen prezentací modelové lekce pro ostatní účastníky, tak, aby měl každý možnost vyzkoušet si roli lektora a nově získané zkušenosti v praxi.

Kurz poskytuje úvod do několika témat pod vedením zkušených lektorů - profesionálů ve svém oboru. Absolventi tak získají základní přehled možností práce s tancem a pohybem i terapeutickým potenciálem, které pak mohou dále rozvíjet. Rádi vám předáme kontakty na příslušné organizace poskytující profesní vzdělávání v daných směrech. Tento cyklus není terapeutickým výcvikem.

Kurz obsahuje celkem 9 víkendů a je koncipován tak, že v pátky probíhá praktický workshop. V sobotu a neděli pak vzdělávání a sebezkušenost na dané téma. Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00. 

Výstupem celého kurzu je osvědčení Moveart. Blok s Martou Zlámanou má navíc akreditaci MPSV a bude pro něj zvlášť vydáno osvědčení s číslem této akreditace.

RECENZE ABSOLVENTEK KURZU:

Kurz kreativního terapeutického tance se pro mě stal částečně splněným snem, který jsem sama sobě dopřála. Je to velmi dobře namíchaný mix odborné a zážitkové práce s tělem. Kurz mě obohatil po profesionální i lidské stránce a mnohé techniky, které mi byly v kurzu předány, využívám v terapeutické práci s lidmi s psychickým onemocněním. 

Michaela Dvořáková, terapeut v psychiatrickém stacionáři FN v Ostravě

Tento koncept mi naprosto vyhovoval. Myslím, že je dobré mít ochutnávku z více pohledů či přístupů. Super bylo i to, že jsem si v rámci "závěrečné práce" mohla vyzkoušet vedení skupiny, tedy svou připravenou lekci. Velká škola života!

Blanka Poučová, lektorka pohybových programů pro děti s ADHD

Kurz mě utvrdil v tom, co jsem už tušila: že cesta do vlastního nitra vede přes moje tělo. Naučila jsem se v něm, i díky kurzu, lépe orientovat. Zkoušet, co dokáže (a nedokáže), být k němu citlivá, vážit si ho a nutně ho nepřepínat. Kurz mi nabídl řadu technik, které nadále v praxi využívám a rozvíjím. Setkání s opravdovými profesionály a zralými osobnostmi bylo velmi inspirující.

Kateřina Zezulková, terapeut v terapeutické komunitě pro drogově závislé

Ta setkání byla pro mě velmi velmi intenzivní a přesto, že to neměly být terapie, spouštěly ve mně procesy, které terapeutické byly. Každé setkání nám dalo něco specifického. Využívám vše, co jsem se naučila, každý den svého života. Dává mi to elán a energii do každodenní rutiny a odvahu k novým výzvám. Závidím všem, kteří budou u Alenky začínat, je to úžasný proces.

Šárka Hlavinková, asistentka ředitele a manažerka zahraničního obchodu, Hranice na Moravě

 

PROGRAM KURZU 2020-21: 

11.-13.9.2020

PÁ: Africký tanec (Alena Chládková) / SO+NE Taneční pohybová terapie vs. Terapeutický tanec -  přístupy k práci se skupinou (Alena Chládková, Jarka Dosedlová)

6.-8.11.2020

: Emoce v tanci a pohybu (Alena Chládková) / SO+NE: Psychosomatika (Klára Čížková)

4.-6.12.2020

PÁ: Taneční improvizace (Alena Chládková) /  SO+NE: Vědomé tělo: Úvod do Labanovy analýzy pohybu a pohybových vzorců (Rena Milgrom)

29.-31.1. 2021

: Práce s vnitřním dítětem (Marta Zlámaná) /  SO+NE: Taneční terapie a terapeutický tanec při práci s dětmi (Marta Zlámaná)

 12.-14.3. 2021

PÁ+SO: Hlas ve vztahu k tělu (Ridina Ahmedová) / NE: Úvod do sociálního cirkusu pro pomáhající profese (Cirqueon)

16.-18.4. 2021

PÁ: Využití rytmiky a body percussion při práci se skupinou (Jiří Bouda) / SO+NE: Role lektora, skupinová dynamika a struktura lekce. Specifika pohybové práce a využití pomůcek (Alena Chládková)

21.-23.5. 2021

PÁ: Dech (Alice Tvarůžková) / SO+NE: Autentický pohyb a aktivní imaginace v pohybu (Alena Chládková)

23.-25.7. 2021

PÁ-NE: Krajina těla a tělo v krajině - úvod do fyzioterapie pro lektory pohybových aktivit, pohyb a tanec v kontextu okolní krajiny, fyzio jóga - jak pečovat o své vlastní tělo. Pobytová akce v Olšanech u Vyškova (Alena Chládková, Elena Kianičková)

18.-20.9. 2021 

Závěrečný praktický víkend, prezentace vlastních projektů (Alena Chládková)

LEKTOŘI:

Mgr. ALENA CHLÁDKOVÁ (Brno)

Absolventka výcviku taneční pohybové terapie, členka Asociace tanečně pohybové terapie ČR, členka Cirkonet - platformy pro rozvoj sociálního cirkusu, frekventantka výcviku dramaterapie. Od roku 2008 lektoruje taneční kurzy pro děti i dospělé, organizuje vzdělávací semináře a workshopy v ČR i zahraničí. www.moveart.cz

PhDr. JAROSLAVA DOSEDLOVÁ, PhD. (Brno)

Klinická psycholožka, odborná asistentka Psychologického ústavu FF MU. Taneční terapii se věnovala na studiích v Paříži a Seville.

RENA MILGROM, CMA, RSME, RSMT (Praha)

Absolventa výcviku taneční pohybové terapie, členka Asociace tanečně pohybové terapie ČR, certifikovaná pohybová analytička, Registrered Somatic Movement Educator and Therapist pod ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Asociation), tanečnice, choreografka, lektorka. www.dancelab.cz

MARTA ZLÁMANÁ (Praha)

Taneční terapeutka, lektorka kurzů pro děti a rodiče. Absolventka výcviku v taneční pohybové terapii a sebezkušenostního výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii S.U.R.

Mgr. ALICE TVARŮŽKOVÁ (Brno)

Lektorka jógy, tance a zdravého pohybu. Vede výcvik pro instruktory jógy v Improve academy. Studovala jógovou terapii na FTVS Praha a Jógu v širších souvislostech v Hlavici, taneční výchovu pod vedením Zuny a Milana Kozánkových, je absolventkou výcviku Vědomé tělo pod vedením Reny Milgrom. www.alicetvaruzkova.cz

Mgr. KLÁRA ČÍŽKOVÁ (Praha)

Taneční terapeutka a psycholožka na Psychosomatické klinice v Praze. Absolventka výcviku v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy. 

RIDINA AHMEDOVÁ (Praha) 

Zpěvačka, skladatelka a hlasová lektorka, absolventka FHS UK a muzikoterapie při Západočeské univerzitě. Založila a vede Hlasohled - centrum pro práci s lidským hlasem - www.hlasohled.cz . Iniciovala a vede také projekt Zpěvomat a v  současné době působí v duu HLASkontraBAS. www.hlasem.cz

ELENA KIANIČKOVÁ (Brno)

Fyzioterapeutka s 10ti letou praxí na klinikách v ČR i zahraničí. Lektorka Hatha a Asthanga Vinjasy jógy. V současnosti se živí soukromou praxí fyzioterapie a kraniosakrální terapie a vyučuje v několika brněnských jógových studiích.

Ing. JIŘÍ BOUDA (Brno)

Lektor hudby pro děti i dospělé, muzikant působící v několika hudebních skupinách i realizující vlastní projekty (Ritmo Factory, Kora Jungle Jazz, bd beat). Práci se skupinami se věnuje od roku 2008. Jako jeden z mála z České republiky se profesionálně věnuje tzv.hře na tělo - body percussion. www.denbaya.cz

 

 

 

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno

Cena:

24.000 Kč (lze rozdělit do více splátek)

Max. počet účastníků:

14

FOTKY Z MINULÝCH ROČNÍKŮ