VZDĚLÁVACÍ A SEBEROZVOJOVÉ KURZY

Vzdělávací kurzy pro pracovníky v pomáhajících profesích organizujeme od r. 2012. Zaměřujeme se na tanečně-pohybovou terapii a terapeutický tanec a jejich využití v praxi pomáhajících profesí, v praxi pedagogů a pohybových lektorů, ale i jako inspiraci pro studenty či laiky. Od r. 2017 organizujeme dlouhodobý kurz Kreativní terapeutický tanec, vedený řadou profesionálních lektorů a terapeutů. 

Pro firmy a soukromé organizace nabízíme jednodenní kurzy s akreditací MPSV (nabídku aktuálně rozšiřujeme a připravujeme), které můžeme zrealizovat přímo na vašem pracovišti nebo i zajistit prostor v centru Brna. Tyto kurzy jsou také zaměřeny na využití terapeutické práce s tělem a pohybem v odborné praxi s klienty i v rámci prevence syndromu vyhoření.

VIDEA Z KURZŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

Lektor tanečně-pohybových aktivit pro děti se zaměřením na psychosociální rozvoj

Květen-září 2023. Vzdělávací a seberozvojový kurz s akreditací MPSV a MŠMT
INFO+PŘIHLÁŠKA

Kreativní terapeutický tanec

Od září 2022: Šestý ročník sebezkušenostního kurzu bude opět zahájen v září 2022
INFO+PŘIHLÁŠKA