Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance v praxi pomáhajících profesí

Kurz s akreditací MPSV

Seminář se zaměřuje na porozumení možnostem využití práce s tělem a pohybem v kontaktu s klienty. Seznamuje se základními principy tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, s jejich historií a teoretickými východisky. Zaměřuje se na specifika využití pohybu s různými cílovými skupinami i na jejich limity. Podstatnou část semináře tvoří sebezkušenost, kdy si účastníci zkouší pohybovou práci sami na sobě, učí se orientovat ve vlastních neverbálních sděleních i vnímat a ladit se na neverbální sdělení ostatních. Kurz se zaměřuje i na možnosti práce s tělem a pohybem v rámci vlastní sebehygieny. Kurz nenabízí instatní seznam pohybových aktivit, ale inspiruje účastníky ke kreativitě a tvorbě vlastního specifického stylu při práci s klienty.

Kurz realizujeme na objednání soukromé organizace přímo na vašem pracovišti nebo v centru Brna. Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin. Maximální počet účastníků je 15. Výstupem kurzu je osvědčení MPSV v rámci dalšího vzdělávání pomáhajících profesí.

Seminář je vhodný pro pracovníky v neziskových organizacích, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty v rámci ambulantní či pobytové služby a rádi by rozšířili svůj komunikační slovník o využívání i lepší porozumění neverbálním obsahům. Stejně tak je vhodný pro terapeuty, pedagogy, studenty či podnikatele pracující lidmi.

Lektorka: Mgr. Alena Bouda Chládková

Pro informace a objednání nás KONTAKTUJTE