KREATIVNÍ TERAPEUTICKÝ TANEC - ROČNÍ KURZ

LEDEN - PROSINEC 2020 / BRNO

Sebezkušenostní kurz je určen lidem, kteří pracují se skupinami či jednotlivci v pohybu, a to v kreativním či terapeutickém procesu. Je určen lektorům se zájmem se dále rozvíjet, inspirovat, dozvědět se více o možnostech práce s tělem a přesahu do terapeutické roviny. Je ale otevřen i jednotlivcům se zájmem o toto téma.

Hlavním cílem kurzu je podpořit tvořivý potenciál účastníků a ukázat, jakými způsoby lze pracovat s tancem a pohybem jinak, než v rámci konkrétní taneční formy. Účastníci budou rozvíjet schopnost vnímat pohybové lekce jako proces, který má svou dynamiku. Rozvinou schopnost improvizovat, variovat a obracet se k vlastní kreativitě jako nevyčerpatelné studnici inspirace. Kurz je maximálně praktický! Celý cyklus je zakončen prezentací modelové lekce pro ostatní účastníky, tak, aby měl každý možnost vyzkoušet si roli lektora a nově získané zkušenosti v praxi.

Kurz poskytuje úvod do několika témat. Absolventi tak získají základní přehled možností práce s tancem a pohybem i terapeutickým potenciálem, které pak mohou dále rozvíjet. Rádi vám předáme kontakty na příslušné organizace poskytující profesní vzdělávání v daných směrech. Tento cyklus není terapeutickým výcvikem.

Kurz obsahuje celkem 9 víkendů a je koncipován tak, že v pátky většinou probíhá praktický workshop. V sobotu a neděli pak vzdělávání a sebezkušenost na dané téma. Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00. 

Výstupem celého kurzu je osvědčení Moveart. Blok s Martou Zlámanou má navíc akreditaci MPSV a bude pro něj zvlášť vydáno osvědčení s číslem této akreditace.

 

PROGRAM KURZU 2020: 

tvorba termínů a témat je v závěrečné fázi přípravy - některé termíny tedy ještě budou upřesněny 

17.-19.1.

PÁ: Africký tanec (Alena Chládková) / SO+NE Taneční pohybová terapie vs. Terapeutický tanec -  přístupy k práci se skupinou (Alena Chládková, Jarka Dosedlová)

7.-9.2.

: Práce s vnitřním dítětem (Marta Zlámaná) /  SO+NE: Taneční terapie a terapeutický tanec při práci s dětmi (Marta Zlámaná)

 20.-22.3.

PÁ: Taneční improvizace (Alice Tvarůžková) /  SO+NE: Vědomé tělo: Úvod do Labanovy analýzy pohybu a pohybových vzorců (Rena Milgrom)

 duben

: Mapy těla - jóga zaměřená na vnitřní orgány (Alice Tvarůžková) / SO+NE: Psychosomatika (Klára Čížková)

 květen

PÁ: Tanec emocí - hudebně-taneční pouť po vlastním těle (Alena Chládková) / SO: Struktura pohybové lekce a skupinová dynamika, role lektora (Alena Chládková) / NE: Úvod do sociálního cirkusu pro pomáhající profese (Cirqueon)

 červen

PÁ+SO dopo: Hlas ve vztahu k tělu (Ridina Ahmedová) / SO odpo+NE: Taneční pohybová terapie a terapeutický tanec s vybranými skupinami klientů - specifika pohybové práce, využití pomůcek (Jana Špinarová Dusbábková)

červenec

PÁ-NE: Krajina těla a tělo v krajině - úvod do fyzioterapie pro lektory pohybových aktivit, pohyb a tanec v kontextu okolní krajiny, fyzio jóga - jak pečovat o své vlastní tělo. Pobytová akce v Olšanech u Vyškova (Alena Chládková, Elena Kianičková)

září

PÁ: Využití rytmiky a body percussion při práci se skupinou (Jiří Bouda) / SO+NE: Autentický pohyb a aktivní imaginace v pohybu (Alena Chládková)

prosinec 

Závěrečný praktický víkend, prezentace vlastních projektů (Alena Chládková)

LEKTOŘI:

Mgr. ALENA CHLÁDKOVÁ (Brno)

Absolventka výcviku taneční pohybové terapie, členka Asociace tanečně pohybové terapie ČR, tanečnice, lektorka, organizátorka vzdělávacích seminářů. www.moveart.cz

PhDr. JAROSLAVA DOSEDLOVÁ, PhD. (Brno)

Klinická psycholožka, odborná asistentka Psychologického ústavu FF MU. Taneční terapii se věnovala na studiích v Paříži a Seville.

RENA MILGROM, CMA, RSME, RSMT (Praha)

Absolventa výcviku taneční pohybové terapie, členka Asociace tanečně pohybové terapie ČR, certifikovaná pohybová analytička, Registrered Somatic Movement Educator and Therapist pod ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Asociation), tanečnice, choreografka, lektorka. www.dancelab.cz

MARTA ZLÁMANÁ (Praha)

Taneční terapeutka, lektorka kurzů pro děti a rodiče. Absolventka výcviku v taneční pohybové terapii a sebezkušenostního výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii S.U.R.

Mgr. KLÁRA ČÍŽKOVÁ (Praha)

Taneční terapeutka a psycholožka na Psychosomatické klinice v Praze. Absolventka výcviku v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy. 

Mgr., Ing. JANA ŠPINAROVÁ DUSBÁBKOVÁ, M.A., BC-DMT (Praha)

Taneční terapeutka, psychoterapeutka. Vystudovala obor taneční a pohybová terapie na Lesley University v Cambridge, USA. Absolvovala výcviky dramaterapie, psychodrama, Gestalt psychoterapie a supervize (CIS). Je registrovanou taneční terapeutkou American Dance Therapy Association (BC-DMT)www.expresivniterapie.org

RIDINA AHMEDOVÁ (Praha) 

Zpěvačka, skladatelka a hlasová lektorka, absolventka FHS UK a muzikoterapie při Západočeské univerzitě. Založila a vede Hlasohled - centrum pro práci s lidským hlasem - www.hlasohled.cz . Iniciovala a vede také projekt Zpěvomat a v  současné době působí v duu HLASkontraBAS. www.hlasem.cz

 

 

 

 

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno

Cena:

22.000 Kč (lze rozdělit do více splátek)

Max. počet účastníků:

14