KREATIVNÍ TERAPEUTICKÝ TANEC - ROČNÍ KURZ

ZÁŘÍ 2018-ČERVEN 2019 / BRNO

Sebezkušenostní kurz je určen lidem, kteří pracují se skupinami či jednotlivci v pohybu, a to v kreativním či terapeutickém procesu. Je určen lektorům se zájmem se dále rozvíjet, inspirovat, dozvědět se více o možnostech práce s tělem a přesahu do terapeutické roviny. Je ale otevřen i jednotlivcům se zájmem o toto téma.

Kurz poskytuje úvod do několika témat, která považujeme za klíčová. Absolventi tak získají základní přehled možností práce s kreativitou i terapeutickým potenciálem, které pak mohou dále rozvíjet. Rádi vám předáme kontakty na příslušné organizace poskytující profesní vzdělávání v daných směrech. Tento cyklus není terapeutickým výcvikem.

Kurz obsahuje celkem 9 víkendů a je koncipován tak, že v pátek proběhne vždy praktický workshop. V sobotu a neděli pak vzdělávání a sebezkušenost na dané téma. Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00. 

Několik vzdělávacích bloků má akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí a bude pro ně zvlášť vydáno osvědčení s číslem této akreditace. Výstupem celého kurzu je osvědčení Moveart.

PROGRAM KURZU 2018/2019:

21.-23.9.2018

PÁTEK: Africký tanec (Alena Chládková) / SO+NE Taneční pohybová terapie vs. Terapeutický tanec - rozdíly a přístupy k práci se skupinou (Alena Chládková, Jarka Dosedlová)

9.-11.11. 2018

PÁTEK: Úvod do Kineziologie (Kamila Kovaříková) /  SO+NE: Úvod do Systému Body-Mind Centering (Anka Sedláčková)

 7.-9.12. 2018

PÁ-NE: "Jak mluví tělo", využití Laban/Bartenieff pohybových studií v tématech traumatu (Rena Milgrom)

 18.-20.1. 2019

PÁTEK: Pohybová improvizace (Alice Pušťa Tvarůžková) / SO+NE: Psychosomatika (Klára Čížková)

 22.-24.2. 2019

PÁTEK + SO dopo: Úvod do fyioterapie (Elena Kianičková)SO odpo + NE : Hlas ve vztahu k tělu (Ridina Ahmedová)

 22.-24.3.  2019

PÁTEK: Vnitřní prostor - hledání bezpečného místa v sobě (Marta Zlámaná)SO+NE: Taneční terapie a Terapeutický tanec při práci s dětmi (Marta Zlámaná)

26.-28.4. 2019

PÁTEK: Využití body percussion a rytmických nástrojů při práci se skupinou (Jiří Bouda) / SO+NE: Autentický pohyb a aktivní imaginace (Alena Chládková)

10.-12.5. 2019

PÁ+SO: Tanec a celostní medicína - hudebně-taneční pouť po vlastním těle (Alena Chládková / NE: Metody taneční pohybové terapie s vybranými skupinami klientů (Jana Šipnarová Dusbábková)

7.-9.6.  2019 

Závěrečný praktický víkend, prezentace vlastních projektů (Alena Chládková)

LEKTOŘI:

Mgr. ALENA CHLÁDKOVÁ (Brno)

Absolventka výcviku taneční pohybové terapie, členka Asociace tanečně pohybové terapie ČR, tanečnice, lektorka, organizátorka vzdělávacích seminářů. www.moveart.cz

PhDr. JAROSLAVA DOSEDLOVÁ, PhD. (Brno)

Klinická psycholožka, odborná asistentka Psychologického ústavu FF MU. Taneční terapii se věnovala na studiích v Paříži a Seville.

Mgr.art. ANKA SEDLÁČKOVÁ, ArtD. (Bratislava)

Certifikovaný BMC® Practitioner, tanečnice, lektorka. www.babyfit.sk

RENA MILGROM, CMA, RSME, RSMT (Praha)

Absolventa výcviku taneční pohybové terapie, členka Asociace tanečně pohybové terapie ČR, certifikovaná pohybová analytička, Registrered Somatic Movement Educator and Therapist pod ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Asociation), tanečnice, choreografka, lektorka. www.dancelab.cz

MARTA ZLÁMANÁ (Praha)

Taneční terapeutka, lektorka kurzů pro děti a rodiče. Absolventka výcviku v taneční pohybové terapii a sebezkušenostního výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii S.U.R.

Mgr. KLÁRA ČÍŽKOVÁ (Praha)

Taneční terapeutka a psycholožka na Psychosomatické klinice v Praze. Absolventka výcviku v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy. 

Mgr., Ing. JANA ŠPINAROVÁ DUSBÁBKOVÁ, M.A., BC-DMT (Praha)

Taneční terapeutka, psychoterapeutka. Vystudovala obor taneční a pohybová terapie na Lesley University v Cambridge, USA. Absolvovala výcviky dramaterapie, psychodrama, Gestalt psychoterapie a supervize (CIS). Je registrovanou taneční terapeutkou American Dance Therapy Association (BC-DMT)www.expresivniterapie.org

RIDINA AHMEDOVÁ (Praha) 

Zpěvačka, skladatelka a hlasová lektorka, absolventka FHS UK a muzikoterapie při Západočeské univerzitě. Založila a vede Hlasohled - centrum pro práci s lidským hlasem - www.hlasohled.cz . Iniciovala a vede také projekt Zpěvomat a v  současné době působí v duu HLASkontraBAS. www.hlasem.cz

 

 

 

 

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno

Cena:

22.000 Kč (lze rozdělit do více splátek)

Max. počet účastníků:

14