VZDĚLÁVACÍ A SEBEROZVOJOVÉ KURZY

Vzdělávací kurzy organizujeme od r. 2012. Zaměřujeme se především na tanečně-pohybovou terapii a terapeutický tanec a jejich využití v praxi pomáhajících profesí, v praxi pedagogů a pohybových lektorů, ale i jako inspiraci pro studenty či laiky. Od r. 2017 organizujeme dlouhodobý kurz Kreativní terapeutický tanec, vedený řadou profesionálních lektorů a terapeutů i řadu jednodenních akreditovaných kurzů. Naše kurzy jsou koncipovány maximálně prakticky!

Pro firmy a neziskové organizace nabízíme kurzy s akreditací MPSV, které můžeme zrealizovat i přímo na vašem pracovišti. Tyto kurzy jsou také zaměřeny na využití terapeutické práce s tělem a pohybem v praxi s klienty i v rámci prevence syndromu vyhoření.

Naši aktuální nabídku vzdělávacích kurzů vidíte v menu vpravo:

VIDEA Z KURZŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

Tematické víkendovky pro práci s dětmi v kreativně-terapeutickém procesu

Duben-září 2024. Možnost přihlášení na jednotlivá témata práce s dětmi.
INFO + PŘIHLÁŠKA

Kreativní terapeutický tanec

Od září 2024: Osmý ročník sebezkušenostního kurzu bude opět zahájen v září 2024
INFO + PŘIHLÁŠKA

Somatická terapie - umění vnímání

září 24 - červen 25: pokročilé metody somatické práce
INFO + PŘIHLÁŠKA

Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj pom.pracovníka/pedagoga

Červnové termíny v Olšanech u Vyškova a v Praze. Kurz s akreditací MPSV a MŠMT
INFO + PŘIHLÁŠKA