Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj pomáhajícího pracovníka/pedagoga

KURZ S AKREDITACÍ MPSV a MŠMT

Seminář seznamuje se základními metodami a technikami Hry na tělo - Body music. Představuje účastníkům vlastní tělo a využití rytmiky jako neverbální nástroj komunikace ve skupině, která potřebuje posílit vzájemnou kooperaci, koncentraci a soustředění, ale také se uvolnit a otevřít. Využití Body music je ideální pro skupiny klientů, kteří např. hovoří rozdílnými jazyky, pro seniory, kteří mohou těžit z jednoduchosti některých cvičení a využít je k posílení koncentrace i pocitu sounáležitosti s ostatními, pro klienty v nízkoprahových zařízeních, kdy mohou všichni bez rozdílu zvládnout alespoň základní techniku a vytvářet tak společný rytmus bez nutnosti znalosti hry na jakýkoli hudební nástroj a samozřejmě pro děti jakéhokoli věku, ve školních i mimoškolních zařízeních. Základní znalosti Body music umožňují pomáhajícímu pracovníkovi či pedagogovi otevírat neverbální komunikační kanál a těžit tak pro rozvoj vztahu se skupinou. Hra na tělo rozvíjí smysl pro rytmus, postřeh, koordinaci, kooperaci a komunikaci, což přináší velmi dobré výsledky právě při práci se skupinami. Body percussion současně zlepšuje motorické schopnosti a zapojením různých částí mozku působí pozitivně na paměť a koncentraci. Účastníci se během semináře naučí základní rytmické hry i jejich variace pro rozvoj další improvizace. 

Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Výstupem z kurzu je osvědčení v rámci dalšího vzdělávání pomáhajících pracovníků (MPSV) a pedagogů (MŠMT).

Kurz realizujeme cca 2x ročně v Brně. Po domluvě je možné ho objednat přímo na vaše pracoviště.

STORNO PODMÍNKY: Po odslání kurzovného účtujeme při zrušení účastni plošný manipulační poplatek 200 Kč, při zrušení účasti méně, než 2 týdny předem, účtujeme 50% z ceny kurzu. Při zrušení účasti méně, než týden předem, se kurzovné nevrací. V případě nemoci si můžete částku převést na jiný kurz v období 1 roku.

 LEKTOR:

Ing. Jiří Bouda (Brno)                                                                  Hudební lektor, pedagog a muzikant. Od roku 2001 aktivně vystupuje v různých hudebních uskupeních a projektech. Rytmické nástroje a Body music se učil u mistrů v západoafrické Guineji a poté v Anglii, Francii a Španělsku. V současné době vede hudební programy pro školy a školky po celé ČR, lektoruje kurzy pro dospělé, vede teambuildingy pro firmy. Vystupuje s bubenickou show Ritmo Factory, skupinou Korajunglejazz a body percussion skupinou Bd beat. www.denbaya.cz

DETAILY KURZU

Datum:

21.6. 9:00-16:00

Místo:

Praha studio ITAKA

Cena:

2400 Kč

Max. počet účastníků:

20