TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE

Tanečně-pohybová terapie je psychoterapeutický směr, který se řadí mezi expresivní terapie. Název může být trochu zavádějící. Nejde o žádné taneční ani fyzické výkony, ale o terapii, která vychází z paměti našeho těla. V pohybu, dechu, rovnováze, napětí či uvolnění....se pak spousta témat vynořuje i zpracovává snadněji, než verbálně. Taneční terapie ale určitě obsahuje i verbální část. Pro účast v tanečně-pohybové terapii není nutné mít žádné speciální fyzické dispozice či taneční zkušenosti. Vychází se z aktuálních možností a potřeb klienta.

Pohybová terapeutická práce je velmi účinná pro porozumění vlastním emocím a v pohybu (či v kontaktu s vlastním tělem) se s nimi učíme také efektivně pracovat. Proto se hodí pro práci s depresí, agresí, ale i pro prosté zkvalitnění vlatního (emočního) života či porozumění vzorcům, které v životě opakujeme.

Tanečně-pohybová terapie je velice efektivní při práci s dětmi, zvláště tam, kde jsou verbální možnosti omezené, ale i při práci s dospívajícími a dospělými, kteří jsou, na rozdíl od dětí, od pohybové exprese v naší kultuře často už zcela odstřiženi.

Ve své praxi pracuji terapeuticky se skupinami i jednotlivci. Od roku 2008 vedu skupiny v rámci tanečních kurzů, od roku 2017 pak skupiny zaměřené terapeuticky. V rámci individuální terapie se věnuji dětem ve věku 0-10 let se speciálními potřebami. Vzdělávám se dále v tématech senzorické integrace, neurovývojové stimulace a extraokulárního vidění. Pro domluvu individuální terapie mě kontaktujte.

FOTKY

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 

Somatická terapie - umění vnímání

září 24 - červen 25: uzavřená skupina pokročilých somatických metod
INFO + PŘIHLÁŠKA