TERAPIE PRO DĚTI 0-7 let

Nabízím individuální terapeutická setkání pro děti od 0 do 7 let (starší po domluvě). Při těchto setkáních pracuji především formou tanečně-pohybové terapie. Nejde však primárně o fyzické výkony ani o jakoukoli taneční formu. Proto je setkání vhodné pro děti jakýchkoli tělesných dispozic, děti s postižením i se sníženou pohyblivostí. 

Při setkání využívám různé pomůcky, hudbu, ale i jógové protažení či jednoduchou rytmizaci. Nejde o předem naplánované lekce, ale o proces vycházející z potřeb a možností dítěte. Zvyšování vnímavosti k vlastnímu tělu v pohybu umožňuje dětem lépe vyjadřovat své emoce a orientovat se v nich. Přítomnost rodiče přispívá k prohlubování vzájemného vztahu a porozumění neverbálním obsahům, které jsou pro malé děti často zásadnější, než ty verbální.

Pracuji s dětmi s různými typy vývojových dysfázií, s dětmi s Downovým syndromem, dětmi s poruchou autistického spektra, poruchou pozornosti, výchovnými problémy atd. Zaměřuji se také na miminka, u kterých si rodiče nejsou jistí pohybovým vývojem. Počet setkání se odvíjí od potřeb dítěte. Je možné se domluvit i na jednorázovou návštěvu (např. v případě poradenství u miminek).

Setkání probíhají přímo ve vašem domově, pokud to situace umožňuje a rodič může být (aktivním) účastníkem. Pokud setkání v domácnosti není možné nebo shledáme, že je žádoucí, aby se dítko účastnilo setkání bez rodiče, pracujeme v prostorách v centru Brna.

Cena individuálního setkání v délce 60 minut je 800 Kč. Pro domluvu mě KONTAKTUJTE

FOTOGALERIE