KREATIVNÍ TERAPEUTICKÝ TANEC 

ZÁŘÍ 2024-DUBEN 2025

Kurz pro rozvoj osobnostních, lektorských a terapeutických kvalit v rozsahu 144 výukových hodin  (8. ročník)

Kurz je určen lidem, kteří pracují (nebo se chystají pracovat) se skupinami či jednotlivci, a to v kreativním či terapeutickém procesu. Je určen lektorům, tanečníkům či pomáhajícím profesím se zájmem se dále rozvíjet, inspirovat, dozvědět se více o možnostech práce s tělem a přesahu do terapeutické roviny. Je ideální pro ty, kdo se chtějí dovědět více o taneční terapii, terapeutickém tanci a dalších cestách využívání pohybu při práci se skupinou, ale i sebou samým. Je otevřen i studentům a dalším zájemcům o toto téma.

Kurz má celkem 8 víkendů. Jeho hlavním cílem je podpořit tvořivý potenciál účastníků a ukázat, jakými způsoby lze pracovat s tancem a pohybem jinak, než v rámci konkrétní taneční formy. Kurz je "rautem", kde můžete ochutnat trochu od různých pohybově-terapeutických přístupů, okusit přístupy několika lektorů. To vše ale ve smysluplném celku, který by měl vést k postupnému rozšíření vaší vnímavosti i kultivaci vlastního pohybu. Účastníci budou rozvíjet schopnost vnímat pohybové lekce jako proces, který má svou dynamiku. Rozvinou schopnost improvizovat, variovat a obracet se k vlastní kreativitě jako nevyčerpatelné studnici inspirace. Kurz je maximálně praktický, s důrazem na to, že ambice věnovat se ostatním lidem v jakémkoli terapeutickém procesu, vede nutně přes intenzivní práci se sebou a vlastní sebezkušenost (která v tomto směru nikdy nemůže být "dokončena"). 

Kurz je zakončen praktickým víkendem, kdy každý z účastníků prezentuje modelovou lekci pro vybranou cílovou skupinu v délce cca 45 minut. Účastníci tak budou mít možnost si v bezpečném prostoru vyzkoušet vedení pohybové lekce a dostat (laskavou) zpětnou vazbu.

Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00.

Kurz vás opravňuje k: samostatnému vedení vlastních skupinových či individuálních lekcí kreativního a/nebo terapeutického tance, k využívání prvků tanečně-pohybové terapie ve své praxi

Kurz vás neopravňuje k: samostatnému výkonu profese tanečně-pohybového terapeuta (pro výkon této profese musíte absolvovat standardní psychoterapeutický výcvik v délce 4 let. Více na www.tanter.cz)

Kurz je určený jedincům, kteří aktuálně neřeší vážnějsí neurotické či psychotické potíže. Účastníci jsou sami zodpovědní za své psychosomatické zdraví!

Výstupem je osvědčení MoveArt (při zameškání max.2 víkendů). Několik bloků má akreditace MPSV a MŠMT a budou pro ně vydána samostatná osvědčení (lze proplatit zaměstnavatelem v rámci dalšího povinného vzdělávání pomáhajících profesí).

PRO PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU odešlete přihlášku níže + pošlete krátký mail, ve kterém popište svou motivaci k účasti v kurzu (včetně případné dosavadní vlastní praxe), co od kurzu očekáváte a jak byste znalosti v něm získané chtěli využít. Mail pošlete na moveart.brno@gmail.com. Pokud si svým přihlášením nejste jistí, je možné si zavolat a ujasnit vzájemná očekávání (775 248 233)

RECENZE ABSOLVENTEK KURZU:

Kurz mě utvrdil v tom, co jsem už tušila: že cesta do vlastního nitra vede přes moje tělo. Naučila jsem se v něm, i díky kurzu, lépe orientovat. Zkoušet, co dokáže (a nedokáže), být k němu citlivá, vážit si ho a nutně ho nepřepínat. Kurz mi nabídl řadu technik, které nadále v praxi využívám a rozvíjím. Setkání s opravdovými profesionály a zralými osobnostmi bylo velmi inspirující.

Kateřina Zezulková, terapeut v terapeutické komunitě pro drogově závislé

Kurz Kreativního terapeutického tance se pro mě stal částečně splněným snem, který jsem sama sobě dopřála. Je to velmi dobře namíchaný mix odborné a zážitkové práce s tělem. Kurz mě obohatil po profesionální i lidské stránce a mnohé techniky, které mi byly v kurzu předány, využívám v terapeutické práci s lidmi s psychickým onemocněním. 

Michaela Dvořáková, terapeut v psychiatrickém stacionáři FN v Ostravě

Loňský běh Kreativního terapeutického tance byl pro mě přínosem na více úrovních. Čas strávený se skupinou měl mnoho benefitů - prostor pro sdílení, obohacující pohybové momenty, inspirativní taneční improvizace, rozšíření obzorů vnímání světa kolem sebe v pohybu i v nehybnosti...Je nutno zmínit taky kontakt se skvělými lektory, množství nových informací a hromadu zkušeností, o které se podělili. Jsem vděčná, že Alča tyto kurzy nabízí, že jsem mohla být součástí. Cítím, že se mi tím otevřely dvířka do nové komnaty.

Andrea Dovalová, hudební pedagožka v ZUŠ Hodonín, homeopatka, lektorka 

Byl to jeden z nejnabitějších a nejinspirativnějších kurzů, které jsem zažila. Absolvovala jsem hned první ročník a dodnes z něj čerpám. Moc jsem si užila taky podporu a sdílení skupiny!

Petra Plachtanski, sociální pracovnice, performerka, lektorka sociálního cirkusu 

Ta setkání byla pro mě velmi velmi intenzivní a přesto, že to neměly být terapie, spouštěly ve mně procesy, které terapeutické byly. Každé setkání nám dalo něco specifického. Využívám vše, co jsem se naučila, každý den svého života. Dává mi to elán a energii do každodenní rutiny a odvahu k novým výzvám. Závidím všem, kteří budou u Alenky začínat, je to úžasný proces.

Šárka Hlavinková, asistentka ředitele a manažerka zahraničního obchodu, lektorka kurzů Kreativního terapeutického tance  v Hranicích na Moravě 

PROGRAM KURZU 2024-25: 

20.-22.9. PÁ: Seznámení skupiny verbálně i v pohybu, nastavení individuálních cílů (A.Chládková), SO+NE: Úvod do tanečně pohybové terapie, vymezení vůči dalším oborům, historie, sebezkušenost, metody terapeutické práce, pozorování pohybu (A.Chládková, J.Mozorová) - sobotní blok má akreditaci MPSV

11.-13.10.: PÁ: Africký tanec jako nejstarší výrazová forma - workshop za doprovodu živých bubeníků (A.Chládková), SO+NE: Terapeutický tanec napříč světovými kulturami, pracktické ukázky pohybových rituálů (J.Dosedlová)

15.-17.11.: PÁ+SO: Dance Ability - inkluzivní metoda, zaměřená na kreativní taneční improvizaci i choreografický proces (J.Mozorová), NE: Využití tančně-pohybových aktivit při práci s lidmi s hendikepem (J.Mozorová) - nedělní blok má akreditaci MPSV

6.-8.12.: PÁ: Sebezkušenostní pohybový workshop TEMNOTA (A.Chládková), SO: Skupinová dynamika, struktura lekce, využití pomůcek a hudby při práci se skupinou (A.Chládková), NE: Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj lektora (J.Bouda) - nedělní blok má akreditaci MPSV a MŠMT

10.-12.1.: PÁ+SO: Medicína v tanci a Psychosomatika (A.Chládková), NE: Psychohygiena v praxi (J.Dosedlová)

21.-23.2.: PÁ: Vývojové pohybové vzorce v práci s tělem (E.Kianičková), SO+NE: Úvod do Labanovy analýzy pohybu a pohybových vzorců (R.Milgrom)

28.-30.3.: PÁ: Dech (E.Kianičková) , SO+NE: Úvod do autentického pohybu a aktivní imaginace v pohybu, umění pozorovat a vidět druhého v pohybovém procesu (A.Chládková)

11.-13.4.: Závěrečný víkend, prezentace vlastních modelových lekcí (A.Chládková)   

STORNO PODMÍNKY: Po odeslání vámi zvolené výše první splátky, počítáme plošně částku 3000 Kč jako nevratnou zálohu. Při zrušení účasti méně, než měšíc předem, účtujeme storno poplatek čtvrtinu z celkové ceny kurzu. Při zrušení účasti méně, než 2 týdny předem, účtujeme storno poplatek polovinu z ceny kurzu. Při zrušení účastni méně, než týden předem a po začátku kurzu, kurzovné nevracíme. Nemůžete-li se zúčastnit ze závažných důvodů, vždy se domlouváme individuálně a je např.možné si částku převést na jiný vybraný kurz.            

 

LEKTOŘI:

Mgr. ALENA B. CHLÁDKOVÁ

Tanečnice, terapeutka a lektorka. Absolvovala výcvik taneční pohybové terapie a dramaterapie v Praze a studium taneční terapie v Barceloně. Od roku 2008 vede pohybové kurzy pro děti i dospělé, organizuje vzdělávací semináře a workshopy v ČR i zahraničí. Několik let pracovala v neziskových organizacích s různými typy dospělých klientů.V rámci vlastní praxe se aktuálně věnuje skupinové práci s dospělými a individuální terapii s dětmi se specifickými potřebami. www.moveart.cz/o-mne

Mgr. JITKA MOZOROVÁ 

Vedoucí sociálně-terapeutické činnosti a tanečně pohybová terapeutka v organizaci Proty boty, dětský taneční pedagog v SVČ Lužánky. Věnuje se individuální a skupinové tanečně pohybové terapii s dětmi s handicapem. Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie v Praze. Absolventka ročního kurzu Spiral dynamik basic. Certifikovaná lektorka metody Dance Ability. www.protyboty.cz

doc.PhDr. JAROSLAVA DOSEDLOVÁ, PhD. 

Klinická psycholožka, odborná asistentka Psychologického ústavu FF MU, kde vyučuje několik předmětů. Taneční terapii a terapeutickému tanci se věnovala na studiích v Paříži a Seville.

RENA MILGROM, CMA, RSME, RSMT 

Tanečně-pohybová terapeutka, certifikovaná pohybová analytička, Registrered Somatic Movement Educator and Therapist pod ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Asociation), tanečnice, choreografka, lektorka. Založila platformu Somatika.cz a tříletý program Vědomé tělo. Působí jako taneční terapeutka v několika neziskových organizacích v Praze. www.renamilgrom.com

Bc. ELENA KIANIČKOVÁ 

Fyzioterapeutka s 10ti letou praxí na klinikách v ČR i zahraničí. Lektorka Hatha a Asthanga Vinjasy jógy, jógové terapie, frekventantka výcviku Somatic Dialogue. V současnosti se živí soukromou praxí fyzioterapie a kraniosakrální terapie a vyučuje v několika brněnských jógových studiích. www.yogatherapybrno.cz

Ing. JIŘÍ BOUDA 

Lektor hudby pro děti i dospělé, muzikant působící v několika hudebních skupinách i realizující vlastní projekty. Práci se skupinami se věnuje od roku 2008. Jako jeden z mála z České republiky se profesionálně věnuje tzv.hře na tělo - Body percussion. www.denbaya.cz

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno

Cena:

32 000 Kč (lze rozdělit až do 4 splátek po 8000)

Max. počet účastníků:

14

FOTKY Z MINULÝCH ROČNÍKŮ