SOMATICKÁ TERAPIE - UMĚNÍ VNÍMÁNÍ

září 24 - červen 25

Čtyři víkendy, zaměřené na pokročilé metody tanečně-pohybové terapie, terapeutického tance a funkční práci s tělem a dotykem. Kurz, který je průsečíkem mezi terapií a uměleckým vyjádřením, má za cíl pracovat na citlivosti k vlastnímu tělu a sdělením, které nám dennodenně přináší a také rozšířit vnímání těchto sdělení a procesů u druhých lidí. Je tak ideální pro lektory, terapeuty či pedagogy, kteří pracují s lidmi a rádi by prohloubili své znalosti neverbálních výrazových prostředků, plus reakcí na ně. 

Jsme přesvědčeni, že jakákoli práce s druhými lidmi, kerá v sobě nese terapeutický potenciál, je závislá na pokročilosti osoby terapeuta/lektora a jeho schopnosti vnímat a pracovat s vlastními vnitřními procesy. Kurz je proto zaměřen primárně sebezkušenostně, abyste si touto cestou mohli sami projít a posílit tak své schopnosti průvodce pro druhé. Kurz není rekvalifikační, ale seberozvojový.

Kurz je primárně určen absolvenům kurzu Kreativní terapeutický tanec, Vědomé tělo a jiných kurzů, zaměřených na somatiku a práci s tělem nebo těm, kteří už mají za sebou vlastní terapeutickou/lektorskou praxi.

Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00 (u víkendů, které jsou pobytové, mohou být časy, po domluvě, variabilní).

Mezi setkáními budou mít účastníci zadané terapeuticko-umělecké úkoly pro vlastní práci (založené např.na pozorování, návštěvě kulturního počinu, vnímání struktur v krajině atp.), které budou konzultovat s lektorkou v rámci 3 online setkání. Součástí kurzu je také založení fb skupiny pro vzájemnou podporu a inspiraci (mít profil na fb však není podmínkou, vyjdeme vstříc).

Výstupem je osvědčení MoveArt (při účasti na všech víkendech)

PROGRAM KURZU 24-25: 

30.8.-1.9.                                                                                                                                                                                                          Pohybový příběh v krajině - naše tělo se v krajině dokáže pohybovat intiuitivně a přirozeně, jako rys. S využitím síly této volnosti, využitím autentického pohybu a podporou skupiny otevřeme cestu pro zostření našeho vnímání těla v pohybu a čtení vlastních vizí. Otevřeme se vlasnímu uměleckému vyjádření v jakékoli podobě.                                                Jógová terapie - funkční somatické cvičení pro práci s emocemi, únavou, depresí, stagnací. Zvědomování automatických či nevědomých pohybů těla, zkvalitnění dechu a mentální práce s pozorností.                                                              Vedou: Alena Chládková a Kateřina Rojková                                                                                                                                    Místo konání: Olšany u Vyškova (ubytování v ceně kurzu)

13.-15.12.                                                                                                                                                                                                                      Koloběh života (rozšířená verze), archetypy v pohybu a primitivní exprese - mytologický tanec L.Sheelen, pohybové rituály, vycházející z činností i rolí našeho běžného života                                                                                                            Dance Ability - inkluzivní metoda choreografické pohybové práce i improvizačních technik, která stírá hranice mezi tanečníky ve skupině, podporuje vzájemnou spolupráci a kreativní způsoby vyjadřování.                                                        Vedou: Jaroslava Dosedlová a Jitka Mozorová                                                                                                                                  Místo konání: studio Tlukot, Brno (ubytování je možné ve studiu za 200 Kč / noc)

21.-23.3.                                                                                                                                                                                                                      Vědomé tělo II - pohybové kvality, které používáme a pohybové kvality, které dokážeme vnímat na druhých lidech. Rozšíření metod Labanovy analýzy pohybu. Umění pozorování. Jak je rozvíjet a dál s nimi pracovat v osobním životě i taneční/terapeutické praxi s různými typy klientů.                                                                                                                      Vedou: Rena Milgrom a Jitka Mozorová                                                                                                                                            Místo konání: bude upřesněno (ubytování v ceně kurzu)

13.-15.6.                                                                                                                                                                                                                      Autentický pohyb - cesty do podvědomí/nevědomí skrkze tělo a jeho paměť, hledání a ukotvovování vlastních cest pohybového vyjádření a pohybové sebepéče. Převádění pohybových zážitků do verbálních sdělení. Umění pozorování a zpětné vazby v individuálním rozhovoru i ve sdílení se skupinou.                                                                                            Jógová terapie a umění dotyku - ranní cvičení pro zopakování + rozšíření o vnímání druhého skrze dotyk                            Vedou: Rena Milgrom a Kateřina Rojková                                                                                                                                        Místo konání: retreat centrum Bělá nad Svitavou (ubytování a veganská strava od Good Karma v ceně kurzu!)

STORNO PODMÍNKY: Po odslání kurzovného (zálohy) účtujeme při zrušení účasti nevratnou zálohu 3000 Kč, při zrušení účasti méně, než 2 týdny předem, účtujeme 50% z ceny kurzu. Při zrušení účasti méně, než týden předem, se kurzovné nevrací. 

LEKTOŘI:

Mgr. ALENA B. CHLÁDKOVÁ 

Tanečnice, terapeutka a lektorka. Absolvovala výcvik taneční pohybové terapie a dramaterapie v Praze a studium taneční terapie v Barceloně. Od roku 2008 vede pohybové kurzy pro děti i dospělé, organizuje vzdělávací semináře a workshopy v ČR i zahraničí. Několik let pracovala v neziskových organizacích s různými typy dospělých klientů. V rámci vlastní praxe se aktuálně věnuje skupinové práci s dospělými a individuální terapii s dětmi se specifickými potřebami. www.moveart.cz/o-mne

Mgr. KATEŘINA ROJKOVÁ

Lektorka jógy s 22 letou praxí. 15 let vede pravidelné kurzy a workshopy jógové terapie, ashatnga jógy, hatha jógy, vinyasy... Každoročně tráví několik měsíců v indických ašrámech. Absolvovala výcvik v shiatsu. Provozuje vlastní retreat centrum v Bělé nad Svitavou. Je také průvodkyní po Nepálu, Indii, Tibetu, Srí Lance a Thansku v CK Livingstone. www.katkarojkova.cz

Mgr. JITKA MOZOROVÁ 

Vedoucí sociálně-terapeutické činnosti a tanečně pohybová terapeutka v organizaci Proty boty, dětský taneční pedagog v SVČ Lužánky. Věnuje se individuální a skupinové tanečně pohybové terapii s dětmi s handicapem. Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie v Praze. Absolventka ročního kurzu Spiral dynamik basic. Certifikovaná lektorka metody Dance Ability. www.protyboty.cz

doc.PhDr. JAROSLAVA DOSEDLOVÁ, PhD. 

Klinická psycholožka, lektorka, odborná asistentka Psychologického ústavu FF MU, kde vyučuje několik předmětů. Taneční terapii a terapeutickému tanci se věnovala na studiích v Paříži a Seville.

RENA MILGROM, CMA, RSME, RSMT 

Tanečně-pohybová terapeutka, certifikovaná pohybová analytička, Registrered Somatic Movement Educator and Therapist pod ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Asociation), tanečnice, choreografka, lektorka. Založila platformu Somatika.cz a tříletý program Vědomé tělo. Působí jako taneční terapeutka v několika neziskových organizacích v Praze. www.renamilgrom.com

 

 

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

viz.rozpis

Cena:

24 800 Kč (lze rozdělit až do 4 splátek)

Max. počet účastníků:

12