hudba pěti okruhů

hudba našeho těla pro pohyb ke zdraví

Na začátku byl dech. Dech vedl k pohybu, pohyb k tanci. Tanec mě přivedl zpět do hlubin svého těla, k jeho zkoumání, vnímání jako celostního systému, kde jeden orgán reaguje na druhý, kde naše myšlenky a emoce jsou součástí našeho fyzického zdraví a kde se nic neděje bez duševních příčin. Tuto filosofii ve své praxi využívá taneční pohybová terapie a na fyzické úrovni ještě více celostní medicína.

Naše orgány jsou jako živé bytosti v našem těle. Každý zajišťuje jinou funkci, každý zodpovídá za část naší osobnosti. S každým můžeme pracovat a pomoci mu, aby svou funkci plnil k našemu prospěchu. Celostní medicína to shrnuje v rámci „pěti funkčních okruhů“, které pro mě představují velmi propracovaný a ucelený systém vědění o lidském těle, mysli i emocích. Je velkým trendem se dnes s jakýmkoli neduhem svěřit do péče lékařů, což nás do jisté míry zbavuje vlastní odpovědnosti za své zdraví, vzdaluje od našeho těla a jeho reakcí na náš životní styl.

Na svých tanečních lekcích jsem mnohokrát s těmito tématy pracovala a zkoušela hledat cesty, jak se svým vnitřním prostředím nejsnáze komunikovat. Proto přišel nápad ztvárnit tento vnitřní svět hudbou, která by k němu otevřela cestu...

Alena Chládková

Pokusil jsem se napsat a nahrát hudbu současnou, hudbu, která neinklinuje k jednomu stylu, ale ani žádný neodmítá, která větší základ v Asii nebo Evropě. Neupřednostnil jsem žádný hudební nástroj ani jsem se žádnému nevyhýbal, včetně nástrojů elektronických. Je to prostě dnešní emotivní a taneční hudba bez hranic. Ano, hudba bez hranic.

Všechny skladby mají jasnou strukturu. V první části se vždy snažím obrátit Váš zrak dovnitř, pak probudit, zvýraznit některé emoce, a pak je rozproudit, vybudit, vygradovat ke katarzi. V závěru se snažím o uklidnění. Snažím se, aby se to, co jste prožili, usadilo ve Vaší duši, ve Vašem těle.

Přál bych si, aby hudba na našem cd byla jiskra, která zapálí oheň pohybu a ten pomůže probudit a aktivizovat jednotlivé funkční okruhy. Pět funkčních okruhů - pět skladeb. Každá skladba by ve Vás měla probudit určité emoce a ty by Vás zase měly přivést k určitým pohybům, které budou aktivovat ten který funkční okruh. Taková je myšlenka našeho cd.

Vybrat tu správnou skladbu Vám pomůže text, který k jednotlivým okruhům napsal MVDr. Jiří Bednář, přední český lékař praktikující celostní medicínu. A jak začít v pohybu vám napoví krátký vhled tanečnice Aleny Chládkové. A pak už jen vyzvěte Vaše tělo k pohybu, k tanci, ke zdraví. 

A když zrovna nebudete moci při poslechu tancovat, tak se snažte „jen“ být, na nic nemyslet a nechejte na sebe hudbu působit. Věřím, že i tak vzbudí ty správné emoce a silně na Vás zapůsobí.

David Rotter (www.davidrotter.com)

 

CD si můžete objednat a buď vyzvednout osobně v Brně v AB Antikvariát na Kounicově 15 (www.abantikvariat.cz) nebo nechat zaslat poštou na vaši adresu. Můžete si je také objednat v elektronické podobě na david@davidrotter.com. Jeho cena je 280 Kč.