KREATIVNÍ TERAPEUTICKÝ TANEC 

ZÁŘÍ 2023-DUBEN 2024

TENTO ROČNÍK JE NAPLNĚN!

Kurz je určen lidem, kteří pracují se skupinami či jednotlivci v pohybu, a to v kreativním či terapeutickém procesu. Je určen lektorům či pomáhajícím profesím se zájmem se dále rozvíjet, inspirovat, dozvědět se více o možnostech práce s tělem a přesahu do terapeutické roviny. Je ale otevřen i studentům a dalším zájemcům o toto téma.

Kurz má celkem 8 víkendů. Je určen komukoli, kdo se chce dovědět více o taneční terapii, terapeutickém tanci a dalších cestách využívání pohybu při práci se skupinou, ale i sebou samým. Hlavním cílem kurzu je podpořit tvořivý potenciál účastníků a ukázat, jakými způsoby lze pracovat s tancem a pohybem jinak, než v rámci konkrétní taneční formy. Kurz je "rautem", kde můžete ochutnat trochu od různých pohybově-terapeutických přístupů, okusit přístupy různých lektorů. Účastníci budou rozvíjet schopnost vnímat pohybové lekce jako proces, který má svou dynamiku. Rozvinou schopnost improvizovat, variovat a obracet se k vlastní kreativitě jako nevyčerpatelné studnici inspirace. Kurz je maximálně praktický. Páteční večer je vždy věnován pohybovému workshopu, v sobotu a neděli se věnujeme konkrétnímu tématu prakticky i teoreticky.

Kurz je zakončen praktickým víkendem, kdy každý z účastníků prezentuje modelovou lekci pro vybranou cílovou skupinu v délce cca 45 minut. Účastníci tak budou mít možnost si v bezpečném prostoru vyzkoušet vedení pohybové lekce a dostat (laskavou) zpětnou vazbu.

Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00. 

Tento kurz není terapeutickým výcvikem! Pokud budete chtít po absolvování kurzu pokračovat dál, rádi vám poskytneme kontakty na instituce nabízející dlouhodobé profesní vzdělání v daných směrech.

Kurz je určený jedincům, kteří aktuálně neřeší vážnějsí neurotické či psychotické potíže. Účastníci jsou sami zodpovědní za své psychosomatické zdraví!

Výstupem je osvědčení MoveArt (při zameškání max.2 víkendů). Několik bloků má akreditace MPSV či MŠMT a budou pro ně vydána samostatná osvědčení.

PRO PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU odešlete přihlášku níže + pošlete krátký mail, ve kterém popište svou motivaci k účasti v kurzu, co od kurzu očekáváte a jak byste znalosti v něm získané chtěli využít ve své praxi. Mail pošlete na moveart.brno@gmail.com. 

RECENZE ABSOLVENTEK KURZU:

Kurz mě utvrdil v tom, co jsem už tušila: že cesta do vlastního nitra vede přes moje tělo. Naučila jsem se v něm, i díky kurzu, lépe orientovat. Zkoušet, co dokáže (a nedokáže), být k němu citlivá, vážit si ho a nutně ho nepřepínat. Kurz mi nabídl řadu technik, které nadále v praxi využívám a rozvíjím. Setkání s opravdovými profesionály a zralými osobnostmi bylo velmi inspirující.

Kateřina Zezulková, terapeut v terapeutické komunitě pro drogově závislé

Ta setkání byla pro mě velmi velmi intenzivní a přesto, že to neměly být terapie, spouštěly ve mně procesy, které terapeutické byly. Každé setkání nám dalo něco specifického. Využívám vše, co jsem se naučila, každý den svého života. Dává mi to elán a energii do každodenní rutiny a odvahu k novým výzvám. Závidím všem, kteří budou u Alenky začínat, je to úžasný proces.

Šárka Hlavinková, asistentka ředitele a manažerka zahraničního obchodu, Hranice na Moravě

PROGRAM KURZU 2023-24: 

15.-17.9. PÁ: Úvodní pohybový workshop (A.Chládková), SO+NE: Úvod do tanečně pohybové terapie, vymezení vůči dalším oborům, historie, sebezkušenost, metody terapeutické práce (A.Chládková, O.Šustrová) - sobotní blok má akreditaci MPSV

13.-15.10.: PÁ: Africký tanec jako nejstarší výrazová forma (A.Chládková), SO+NE: Terapeutický tanec napříč světovými kulturami (J.Dosedlová)

10.-12.11.: PÁ: Kontaktní improvizace (K.Hanzlíková), SO: Metoda Dance Ability (J.Mozorová), NE: Využití tančně-pohybových aktivit při práci s lidmi s hendikepem (J.Mozorová) - nedělní blok má akreditaci MPSV

8.-10.12.: PÁ: Skupinová dynamika (A.Chládková), SO: Struktura lekce, využití pomůcek a hudby při práci se skupinou (A.Chládková), NE: Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj lektora (J.Bouda) - nedělní blok má akreditaci MPSV a MŠMT

5.-7.1.: PÁ: Medicína v tanci (A.Chládková), SO+NE: Úvod do Labanovy analýzy pohybu (R.Milgrom)

23.-25.2.: PÁ: Dech (A.Tvarůžková), SO: Metody sebehygieny v tanci a pohybu (O.Šustrová), NE: Psychosomatika (A.Chládková) - sobotní blok má akreditaci MPSV

22.-24.3.: PÁ: Vývojové pohybové vzorce v práci s tělem (E.Kianičková) , SO+NE: Autentický pohyb a aktivní imaginace v pohybu (A.Chládková)

26.-28.4.: Závěrečný víkend, prezentace vlastních modelových lekcí (A.Chládková)   

STORNO PODMÍNKY: Po odeslání přihlášky a zálohy (kurzovného) účtujeme při zrušení účasti manipulační poplatek 200 Kč. Při zrušení účasti méně, než měšíc předem, účtujeme storno poplatek 1000 Kč. Při zrušení účasti méně, než 2 týdny předem, účtujeme storno poplatek 5000 Kč. Při zrušení účastni méně, než 2 dny předem a po začátku kurzu, kurzovné nevracíme. Komunikaci s vámi (přihláška, faktura, vracení kurzovného...) se věnuje naše asistenka, která je placená od hodiny. Po přihlášení určitého počtu účastníků omezujeme nebo úplně zastavujeme propagaci, což už pak v krátké době před kurzem není možné dohnat. Děkujeme za pochopení.                             

 

LEKTOŘI:

Mgr. ALENA B. CHLÁDKOVÁ (Brno)

Tanečnice, terapeutka a lektorka. Absolvovala výcvik taneční pohybové terapie a dramaterapie v Praze a studium v Barceloně. Od roku 2008 lektoruje taneční kurzy pro děti i dospělé, organizuje vzdělávací semináře a workshopy v ČR i zahraničí. V rámci vlastní praxe se věnuje práci se skupinami a terapeutickým individuálům s dětmi a mladistvými. www.moveart.cz

PhDr. JAROSLAVA DOSEDLOVÁ, PhD. (Brno)

Klinická psycholožka, odborná asistentka Psychologického ústavu FF MU. Taneční terapii a terapeutickému tanci se věnovala na studiích v Paříži a Seville.

RENA MILGROM, CMA, RSME, RSMT (Praha)

Absolventka výcviku taneční pohybové terapie, certifikovaná pohybová analytička, Registrered Somatic Movement Educator and Therapist pod ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Asociation), tanečnice, choreografka, lektorka. www.somatika.cz

Mgr. ALICE TVARŮŽKOVÁ (Brno)

Lektorka jógy, tance a zdravého pohybu. Vede výcvik pro instruktory jógy v Improve academy. Studovala jógovou terapii na FTVS Praha a Jógu v širších souvislostech v Hlavici, taneční výchovu pod vedením Zuny a Milana Kozánkových, je absolventkou výcviku Vědomé tělo pod vedením Reny Milgrom. www.alicetvaruzkova.cz

ELENA KIANIČKOVÁ (Brno)

Fyzioterapeutka s 10ti letou praxí na klinikách v ČR i zahraničí. Lektorka Hatha a Asthanga Vinjasy jógy. V současnosti se živí soukromou praxí fyzioterapie a kraniosakrální terapie a vyučuje v několika brněnských jógových studiích.

Ing. JIŘÍ BOUDA (Brno)

Lektor hudby pro děti i dospělé, muzikant působící v několika hudebních skupinách i realizující vlastní projekty. Práci se skupinami se věnuje od roku 2008. Jako jeden z mála z České republiky se profesionálně věnuje tzv.hře na tělo - body percussion. www.denbaya.cz

Mgr. OLGA ŠUSTROVÁ (Brno)

Speciální pedagožka, adiktoložka, terapeutka, supervizorka a lektorka. Absolvovla výcvik v Taneční pohybové terapii, psychoterapeutický výcvik SUR a výcvik v Koncentrativní pohybové terapii. Ve své práci se specializovala zejména na osoby se závislostí - ve vězení, v doléčovacím centru, v substituční léčbě a v terapeutické komunitě v rámci Společnosti Podané ruce. Aktuálně má vlastní terapeutickou praxi. Je místopředsedkyní Asociace tanečně pohybové terapie ČR.

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno

Cena:

28 000 Kč (lze rozdělit do více splátek)

Max. počet účastníků:

14

FOTKY Z MINULÝCH ROČNÍKŮ