Využití tanečně-pohybových aktivit pro psychosociální rozvoj dětí s hendikepem

KURZ S AKREDITACÍ MPSV

Kurz poskytuje praktické a teoretické informace o možnostech využití tanečně-pohybových aktivit v sociální práci s dětmi s handicapem (mentální, tělesné, smyslové a kombinované postižení, poruchy autistického spektra, ADHD). Účastníci se seznámí se specifiky pohybového a psychosociálního vývoje a potřeb dětí se handicapem a přínosy pohybu a tance pro jejich psychosociální rozvoj. Velkou část semináře tvoří sebezkušenost, která účastníkům nabízí jak osobní zkušenost z práce s vlastním tělem, tak přiblížení potřeb, možností a limitů dětí s handicapem a v neposlední řadě také inspiraci pro vlastní praktickou činnost s cílovou skupinou.  Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Výstupem z kurzu je osvědčení v rámci dalšího vzdělávání pomáhajících pracovníků.

Kurz realizujeme cca 2x ročně v Brně. Po domluvě je možné ho obědnat přímo na vaše pracoviště.

 

 LEKTORKA:

Mgr. JITKA MOZOROVÁ (Brno)

Vedoucí sociálně-terapeutické činnosti, taneční lektorka a terapeutka, tanečnice v taneční skupině Proty boty. Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie v Praze. Absolventka ročního kurzu Spiral dynamik basic. Lektoruje kurz Tancehraní pro rodiče a děti a věnuje se individuální a skupinové tanečně pohybové terapii s dětmi i dospělými s handicapem. www.protyboty.cz 

DETAILY KURZU

Datum:

aktuálně není vypsáno

Místo:

Studio Tlukot, Brno

Cena:

2200 Kč / na objednání pro firmu po domluvě

Max. počet účastníků:

14