Tanec a pohyb jako terapeutičtí činitelé při práci s dětmi

Kurz s akreditací MPSV

Kurz poskytuje praktické i teoretické informace pro výchovně-terapeutickou práci s dětmi v pohybu. Nabízí základní vhled do metod taneční pohybové terapie a terapeutického tance, zaměřuje se na jejich možnosti i limity a hranice při práci s klienty. Umožňuje tak využívat neverbální komunikační kanál při práci s dětmi a otvírá téma porozumění neverbálním obsahům. Velkou část semináře tvoří sebezkušenost, kdy si účastníci zkouší pohybové aktivity na vlastní kůži a dostávají tak přímo nejen zážitek, který budou nabízet svým klientům, ale i osobní zkušenost z práce s vlastním tělem. Seminář obsahuje informace jak o práci s dětmi bez postižení, tak s dětmi s postižením. Lektorka sdílí zkušenosti ze své praxe s dětmi ve skupině i v rámci individuální terapie.

Výstupem kurzu je osvědčení MPSV v rámci dalšího vzdělávání pomáhajících profesí.

Seminář je vhodný pro pracovníky v nízkoprahových klubech, výchovných a jiných pobytových zařízeních pro děti, lektory pohybových kroužků pro děti...

Lektorka: Mgr. Alena Bouda Chládková nebo Marta Janů

Srpnový termín vede Marta Janů a je speciálně zaměřen na využívání říkadel a písniček v kombinaci s pohybem.

STORNO PODMÍNKY: Po odslání kurzovného účtujeme při zrušení účastni plošný manipulační poplatek 200 Kč, při zrušení účasti méně, než 2 týdny předem, účtujeme 50% z ceny kurzu. Při zrušení účasti méně, než týden předem, se kurzovné nevrací. V případě nemoci si můžete částku převést na jiný kurz v období 1 roku.

DETAILY KURZU

Datum:

9.-10.8., pá: 17:30-20, so: 10-17:30 (4 místa)

Místo:

Brno, Novobranská 4

Cena:

2900 Kč