LEKTOR TANEČNĚ-POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI SE ZAMĚŘENÍM NA PSYCHOSOCIÁLNÍ ROZVOJ

KVĚTEN-ZÁŘÍ 2023

KURZ JE PLNĚ OBSAZEN! VZDĚLÁVACÍ A SEBEROZVOJOVÝ KURZ S AKREDITACÍ MPSV A MŠMT

Cyklus 5-ti víkendů se zaměřuje na základní témata práce s dětmi ve věku 5-13 let v kontextu práce s tělem, pohybem a tancem. Využívá přitom především metody tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, ale i sociálního cirkusu, hudby a rytmizace. Kurz poskytuje obecný teoretický background, nicméně je koncipován maximálně prakticky a sebezkušenostně. Naším cílem je, aby účastníci získali velké množství praktických cvičení a zároveň také dostatek inspirace pro jejich samostatné variování a rozvíjení. Z tohoto důvodu je sebezkušenost důležitou součástí kurzu, kdy ukotvení ve vlastním těle a porozumění svým pohybovým obsahům považujeme za elementární dovednosti každého pohybového lektora.

Absolventi by měli být schopni samostatně vést tanečně-pohybové aktivity zaměřené na psychosociální rozvoj dětí ve věku 5-13 let v rámci programů v MŠ či ZŠ, v nízkoprahových klubech, v pobytových zařízeních i v rámci volnočasových aktivit.

Kurz je určený pedagogům MŠ a ZŠ, pomáhajícím profesím, zaměřujícím se na práci s dětmi, lektorům pohybových kroužků a studentům těchto oborů. Je otevřen i zájemcům mimo obor, zde je však podmínkou alespoň předchozí zkušenost s prací s dětmi nebo absolvování krátkodobého kurzu zaměřeného na tuto tématiku.

Kurz probíhá v pěti víkendových blocích - vždy v PÁTKY od 17:30 do 20:00, SOBOTY 10:00-17:30 a NEDĚLE 9:00-16:30. Pro získání závěrečného osvědčení je nutné absolvovat všechny víkendy a zakončit kurz vlastní prezentací. Čtyři bloky mají samostatnou akreditaci MPSV, pro jeden blok vyřizujeme také akreditaci MŠMT. Za akreditované bloky účastnici dostanou zvlášť osvědčení po jejich absolvování.  Není možné se hlásit pouze na jednotlivé víkendy.

Kurz není rekvalifikační a není psychoterapeutickým výcvikem! 

Pro přihlášení prosím vyplňte přihlášku níže a zašlete nám krátký motivační dopis, obsahující vaše zkušenosti s prací s dětmi na email moveart.brno@gmail.com

PROGRAM KURZU: 

26.-28.5. PÁ+SO: Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, specifika cílové skupiny i vlastní ukotvení v těle a pohybu, sebezkušenost (A.Chládková, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Metodické postupy práce s dětmi, využití Labanovy analýzy pohybu, zásobník her a jak je obměňovat (J. Mozorová)

9.-11.6. PÁ+SO: Tanečně-pohybové aktivity s terapeutickým přesahem, říkadla a písničky (M. Janů, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Body music jako neverbální nástroj lektora, využití rytmických nástrojů (J. Bouda, akreditace MPSV a MŠMT)

21.-23.7. : Pohybové aktivity v přírodě (A.Chládková), SO+NE: Sociální cirkus (J. Jonáková, Cirqueon)

1.-3.9. PÁ+SO: Skupinová dynamika a struktura pohybové lekce, využití hudby a pomůcek, improvizace a práce s tématem (A. Chládková) NE: Využití tanečně-pohybových aktivit pro rozvoj dětí s hendikepem (J. Mozorová, akreditace MPSV)

22.-24.9.: PÁ-NE: Prezentace vlasních modelových lekcí se zpětnou vazbou (A.Chládková, J.Mozorová)

 LEKTOŘI:

Mgr. ALENA B. CHLÁDKOVÁ (Brno)

Terapeutka, lektorka a tanečnice. Absolvovala výcvik taneční pohybové terapie v Praze a studium v Barceloně. Od roku 2008 lektoruje taneční kurzy pro děti i dospělé, organizuje vzdělávací semináře a workshopy v ČR i zahraničí. V rámci vlastní praxe se věnuje práci se skupinami dětí i dospělých a individuální terapii pro děti a mladistvé. Dokončuje výcvik dramaterapie. www.moveart.cz

Mgr. JITKA MOZOROVÁ (Brno)

Vedoucí sociálně-terapeutické činnosti, taneční lektorka a terapeutka, tanečnice v taneční skupině Proty boty. Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie v Praze. Absolventka ročního kurzu Spiral dynamik basic. Lektoruje kurz Tancehraní pro rodiče a děti a věnuje se individuální a skupinové tanečně pohybové terapii s dětmi i dospělými s handicapem. www.protyboty.cz 

Ing. JIŘÍ BOUDA (Brno)

Lektor hudby pro děti i dospělé, muzikant působící v několika hudebních skupinách i realizující vlastní projekty (Ritmo Factory, Kora Jungle Jazz, bd beat). Práci se skupinami se věnuje od roku 2008. Jako jeden z mála z České republiky se profesionálně věnuje tzv.hře na tělo - body percussion. www.denbaya.cz

MARTA JANŮ (Praha)

Taneční terapeutka a lektorka. Absolventka výcviku v taneční pohybové terapii a sebezkušenostního výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii S.U.R. Aktuálně provozuje vlastní terapeutickou praxi.

JIŘINA JONÁKOVÁ (Praha)

Dlouholetá lektorka Cirqueon. Cirkusovým disciplínám se věnuje přes 20 let. Od r.2014 se zajímá o cirkusovou pedagogiku a vzdělávání pedagogických pracovníků. Je koordinátorkou sítě Cirkonet, jenž sdružuje organizace i jednotlivce zabývající se mladým a sociálním cirkusem v ČR v SR.  www.cirkonet.cz 

 

 

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno + srpnový víkend v Olšanech u Brna

Cena:

21 000 Kč (lze rozdělit do více splátek)

Max. počet účastníků:

14