LEKTOR TANEČNĚ-POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI SE ZAMĚŘENÍM NA PSYCHOSOCIÁLNÍ ROZVOJ

DUBEN-ZÁŘÍ 2024

VZDĚLÁVACÍ A SEBEROZVOJOVÝ KURZ S AKREDITACÍ MPSV A MŠMT - POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO!

Cyklus 5-ti víkendů se zaměřuje na základní témata práce s dětmi ve věku 5-13 let v kontextu práce s tělem, pohybem a tancem. Využívá přitom především metody tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, ale i sociálního cirkusu, hudby a rytmizace. Kurz poskytuje obecný teoretický background, nicméně je koncipován maximálně prakticky a sebezkušenostně. Naším cílem je, aby účastníci získali velké množství praktických cvičení a zároveň také dostatek inspirace pro jejich samostatné variování a rozvíjení. Z tohoto důvodu je sebezkušenost důležitou součástí kurzu, kdy ukotvení ve vlastním těle a porozumění svým pohybovým obsahům považujeme za elementární dovednosti každého pohybového lektora.

Absolventi by měli být schopni samostatně vést tanečně-pohybové aktivity zaměřené na psychosociální rozvoj dětí ve věku 5-13 let v rámci programů v MŠ či ZŠ, v nízkoprahových klubech, v pobytových zařízeních i v rámci volnočasových aktivit.

Kurz je určený pedagogům MŠ a ZŠ, pomáhajícím profesím, zaměřujícím se na práci s dětmi, lektorům pohybových kroužků a studentům těchto oborů. Je otevřen i zájemcům mimo obor, zde je však podmínkou alespoň předchozí zkušenost s prací s dětmi nebo absolvování krátkodobého kurzu zaměřeného na tuto tématiku.

Kurz probíhá v pěti víkendových blocích - vždy v PÁTKY od 17:30 do 20:00, SOBOTY 10:00-17:30 a NEDĚLE 9:00-16:30. Pro získání závěrečného osvědčení je nutné absolvovat všechny víkendy a zakončit kurz vlastní prezentací. Čtyři bloky mají samostatnou akreditaci MPSV, jeden blok také akreditaci MŠMT. Za akreditované bloky účastnici dostanou zvlášť osvědčení po jejich absolvování. Je možné se přihlásit i na jednotlivé víkendy, avšak bez možnosti závěrečné prezentace a získání osvědčení o absolvování celého kurzu. Víe info ZDE

Kurz není rekvalifikační a není psychoterapeutickým výcvikem! 

Pro přihlášení prosím vyplňte přihlášku níže a zašlete nám krátký motivační dopis, obsahující vaše zkušenosti s prací s dětmi na email moveart.brno@gmail.com

REFERENCE: "Ještě jednou děkuji za nádherný a hlavně podnětný kurz. Byl to pro mě jeden z nejzásadnějších kurzů v mém životě, který mě nasměroval, jak a kam dál. Děkuji taky za velmi laskavý a zároveň profesionální přístup všech lektorů, který byl taky moc inspirativní." (Pavla Masaříková, pedagožka a lektorka dramatických kroužků)

PROGRAM KURZU: 

12.-14.4. PÁ+SO: Seznámení skupiny - verbálně i v pohyb. Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, specifika cílové skupiny i vlastní ukotvení v těle a pohybu, sebezkušenost (A.Chládková, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Metodické postupy práce s dětmi, využití Labanovy analýzy pohybu, zásobník her a jak je obměňovat (J. Mozorová)

17.-19.5. PÁ+SO: Skupinová dynamika a struktura pohybové lekce. Využití specifických pomůcek, náhled do snoezelen místnosti, práce s tématem (A.Chládková) NE: Úvod do vývojové psychologie, specifické poruchy chování u dětí + praxe dětského terapeuta (D.Vaněk) 

7.-9.6. PÁ+SO: Sociální cirkus (J.Jonáková, Cirqueon) NE: Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj pomáhajícího pracovníka (J.Bouda, akreditace MPSV a MŠMT) - tento blok se bude konat v Olšanech u Vyškova, základní ubytování je v ceně kurzu

9.-11.8. PÁ+SO: Tanečně-pohybové aktivity s terapeutickým přesahem, říkadla a písničky (M. Janů, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Využití tanečně-pohybových aktivit pro rozvoj dětí s hendikepem (J.Mozorová, akreditace MPSV)

13.-15.9.: PÁ-NE: Prezentace vlasních modelových lekcí se zpětnou vazbou (A.Chládková, J.Mozorová)

STORNO PODMÍNKY: Po odeslání přihlášky a zálohy (kurzovného) účtujeme při zrušení účasti manipulační poplatek 200 Kč. Při zrušení účasti méně, než měšíc předem, účtujeme storno poplatek 1000 Kč. Při zrušení účasti méně, než 2 týdny předem, účtujeme storno poplatek 5000 Kč. Při zrušení účastni méně, než 2 dny předem a po začátku kurzu, kurzovné nevracíme. 

 LEKTOŘI:

Mgr. ALENA B. CHLÁDKOVÁ (Brno)

Terapeutka, lektorka a tanečnice. Absolvovala výcviky taneční pohybové terapie a dramaterapie v Praze a množství kurzů v ČR i zahraničí. Od roku 2008 lektoruje taneční kurzy pro děti i dospělé, organizuje vzdělávací semináře a workshopy. V rámci vlastní praxe se aktuálně věnuje skupinové práci s dospělými a individuální terapii s dětmi se specifickými potřebami. www.moveart.cz

Mgr. JITKA MOZOROVÁ (Brno)

Vedoucí sociálně-terapeutické činnosti a tanečně pohybová terapeutka v organizaci Proty boty, dětský taneční pedagog v SVČ Lužánky. Věnuje se individuální a skupinové tanečně pohybové terapii s dětmi s handicapem. Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie v Praze. Absolventka ročního kurzu Spiral dynamik basic. Certifikovaná lektorka metody Dance Ability. www.protyboty.cz 

Mgr. DAVID VANĚK, PhD. (Brno)

Psycholog, psychoterapeut, lektor a kouč, provozující soukromou praxi od r.2012. Profesně se zajímá o problematiku náhradní rodinné péče a pracuje jako psycholog v dětském domově. Ve své praxi se věnuje dětem, dospívajícím i dospělým klientům. www.psychoterapie-vanek.cz

Ing. JIŘÍ BOUDA (Brno)

Lektor hudby pro děti i dospělé, muzikant působící v několika hudebních skupinách i realizující vlastní projekty (Ritmo Factory, Kora Jungle Jazz, bd beat). Práci se skupinami se věnuje od roku 2008. Jako jeden z mála z České republiky se profesionálně věnuje tzv.hře na tělo - body percussion. www.denbaya.cz

MARTA JANŮ (Praha)

Taneční terapeutka a lektorka. Absolventka výcviku v taneční pohybové terapii a sebezkušenostního výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii S.U.R. Aktuálně provozuje vlastní terapeutickou praxi.

JIŘINA JONÁKOVÁ (Praha)

Dlouholetá lektorka Cirqueon. Cirkusovým disciplínám se věnuje přes 20 let. Od r.2014 se zajímá o cirkusovou pedagogiku a vzdělávání pedagogických pracovníků. Je koordinátorkou sítě Cirkonet, jenž sdružuje organizace i jednotlivce zabývající se mladým a sociálním cirkusem v ČR v SR.  www.cirkonet.cz 

 

 

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno + červnový víkend v Olšanech u Brna

Cena:

22 000 Kč (lze rozdělit do více splátek)

Max. počet účastníků:

14