LEKTOR TANEČNĚ-POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI SE ZAMĚŘENÍM NA PSYCHOSOCIÁLNÍ ROZVOJ

DUBEN-ZÁŘÍ 2024

VZDĚLÁVACÍ A SEBEROZVOJOVÝ KURZ S AKREDITACÍ MPSV A MŠMT

Cyklus 5-ti víkendů se zaměřuje na základní témata práce s dětmi ve věku 5-13 let v kontextu práce s tělem, pohybem a tancem. Využívá přitom především metody tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, ale i sociálního cirkusu, hudby a rytmizace. Kurz poskytuje obecný teoretický background, nicméně je koncipován maximálně prakticky a sebezkušenostně. Naším cílem je, aby účastníci získali velké množství praktických cvičení a zároveň také dostatek inspirace pro jejich samostatné variování a rozvíjení. Z tohoto důvodu je sebezkušenost důležitou součástí kurzu, kdy ukotvení ve vlastním těle a porozumění svým pohybovým obsahům považujeme za elementární dovednosti každého pohybového lektora.

Absolventi by měli být schopni samostatně vést tanečně-pohybové aktivity zaměřené na psychosociální rozvoj dětí ve věku 5-13 let v rámci programů v MŠ či ZŠ, v nízkoprahových klubech, v pobytových zařízeních i v rámci volnočasových aktivit.

Kurz je určený pedagogům MŠ a ZŠ, pomáhajícím profesím, zaměřujícím se na práci s dětmi, lektorům pohybových kroužků a studentům těchto oborů. Je otevřen i zájemcům mimo obor, zde je však podmínkou alespoň předchozí zkušenost s prací s dětmi nebo absolvování krátkodobého kurzu zaměřeného na tuto tématiku.

Kurz probíhá v pěti víkendových blocích - vždy v PÁTKY od 17:30 do 20:00, SOBOTY 10:00-17:30 a NEDĚLE 9:00-16:30. Pro získání závěrečného osvědčení je nutné absolvovat všechny víkendy a zakončit kurz vlastní prezentací. Čtyři bloky mají samostatnou akreditaci MPSV, jeden blok také akreditaci MŠMT. Za akreditované bloky účastnici dostanou zvlášť osvědčení po jejich absolvování.  Není možné se hlásit pouze na jednotlivé víkendy.

Kurz není rekvalifikační a není psychoterapeutickým výcvikem! 

Pro přihlášení prosím vyplňte přihlášku níže a zašlete nám krátký motivační dopis, obsahující vaše zkušenosti s prací s dětmi na email moveart.brno@gmail.com

REFERENCE: "Ještě jednou děkuji za nádherný a hlavně podnětný kurz. Byl to pro mě jeden z nejzásadnějších kurzů v mém životě, který mě nasměroval, jak a kam dál. Děkuji taky za velmi laskavý a zároveň profesionální přístup všech lektorů, který byl taky moc inspirativní." (Pavla Masaříková, pedagožka a lektorka dramatických kroužků)

PROGRAM KURZU: 

12.-14.4. PÁ+SO: Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, specifika cílové skupiny i vlastní ukotvení v těle a pohybu, sebezkušenost (A.Chládková, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Metodické postupy práce s dětmi, využití Labanovy analýzy pohybu, zásobník her a jak je obměňovat (J. Mozorová)

17.-19.5. PÁ+SO: Skupinová dynamika a struktura pohybové lekce. Využití specifických pomůcek, náhled do snoezelen místnosti, práce s tématem (A.Chládková) NE: Úvod do vývojové psychologie, specifické poruchy chování u dětí + praxe dětského terapeuta (D.Vaněk) 

7.-9.6. PÁ+SO: Sociální cirkus (J.Jonáková, Cirqueon) NE: Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj pomáhajícího pracovníka (J.Bouda, akreditace MPSV a MŠMT) 

9.-11.8. PÁ+SO: Tanečně-pohybové aktivity s terapeutickým přesahem, říkadla a písničky (M. Janů, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Využití tanečně-pohybových aktivit pro rozvoj dětí s hendikepem (J.Mozorová, akreditace MPSV)

září: PÁ-NE: Prezentace vlasních modelových lekcí se zpětnou vazbou (A.Chládková, J.Mozorová)

STORNO PODMÍNKY: Po odeslání přihlášky a zálohy (kurzovného) účtujeme při zrušení účasti manipulační poplatek 200 Kč. Při zrušení účasti méně, než měšíc předem, účtujeme storno poplatek 1000 Kč. Při zrušení účasti méně, než 2 týdny předem, účtujeme storno poplatek 5000 Kč. Při zrušení účastni méně, než 2 dny předem a po začátku kurzu, kurzovné nevracíme. Komunikaci s vámi (přihláška, faktura, vracení kurzovného...) se věnuje naše asistenka, která je placená od hodiny. Po přihlášení určitého počtu účastníků omezujeme nebo úplně zastavujeme propagaci, což už pak v krátké době před kurzem není možné dohnat. Děkujeme za pochopení.

 LEKTOŘI:

Mgr. ALENA B. CHLÁDKOVÁ (Brno)

Terapeutka, lektorka a tanečnice. Absolvovala výcviky taneční pohybové terapie a dramaterapie v Praze a množství kurzů v ČR i zahraničí. Od roku 2008 lektoruje taneční kurzy pro děti i dospělé, organizuje vzdělávací semináře a workshopy. V rámci vlastní praxe se věnuje práci se skupinami dětí i dospělých a individuální terapii pro děti a mladistvé. www.moveart.cz

Mgr. JITKA MOZOROVÁ (Brno)

Vedoucí sociálně-terapeutické činnosti, taneční lektorka a terapeutka, tanečnice v taneční skupině Proty boty. Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie v Praze. Absolventka ročního kurzu Spiral dynamik basic. Lektoruje kurz Tancehraní pro rodiče a děti a věnuje se individuální a skupinové tanečně pohybové terapii s dětmi i dospělými s handicapem. www.protyboty.cz 

Mgr. DAVID VANĚK, PhD. (Brno)

Psycholog, psychoterapeut, lektor a kouč, provozující soukromou praxi od r.2012. Profesně se zajímá o problematiku náhradní rodinné péče a pracuje jako psycholog v dětském domově. Ve své praxi se věnuje dětem, dospívajícím i dospělým klientům. www.psychoterapie-vanek.cz

Ing. JIŘÍ BOUDA (Brno)

Lektor hudby pro děti i dospělé, muzikant působící v několika hudebních skupinách i realizující vlastní projekty (Ritmo Factory, Kora Jungle Jazz, bd beat). Práci se skupinami se věnuje od roku 2008. Jako jeden z mála z České republiky se profesionálně věnuje tzv.hře na tělo - body percussion. www.denbaya.cz

MARTA JANŮ (Praha)

Taneční terapeutka a lektorka. Absolventka výcviku v taneční pohybové terapii a sebezkušenostního výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii S.U.R. Aktuálně provozuje vlastní terapeutickou praxi.

JIŘINA JONÁKOVÁ (Praha)

Dlouholetá lektorka Cirqueon. Cirkusovým disciplínám se věnuje přes 20 let. Od r.2014 se zajímá o cirkusovou pedagogiku a vzdělávání pedagogických pracovníků. Je koordinátorkou sítě Cirkonet, jenž sdružuje organizace i jednotlivce zabývající se mladým a sociálním cirkusem v ČR v SR.  www.cirkonet.cz 

 

 

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno + červnový víkend v Olšanech u Brna

Cena:

22 000 Kč (lze rozdělit do více splátek)

Max. počet účastníků:

14