TEMATICKÉ VÍKENDOVKY PRO PRÁCI S DĚTMI V KREATIVNĚ-TERAPEUTICKÉM PROCESU

DUBEN-ZÁŘÍ 2024

VZDĚLÁVACÍ A SEBEROZVOJOVÉ KURZY S AKREDITACÍ MPSV A MŠMT

Pro velký zájem o možnost přihlašování na jednotlivé víkendy, nabízíme 4 místa na každém z víkendů kurzu Lektor tanečně-pohybových aktivit pro děti se zaměřením na psychosociální rozvoj. Pro podrobný program kurzu klikněte na předešlý odkaz. Prakticky to znamená, že si můžete vybrat v rámci 4 víkendů témata, která vás zajímají a přihlásit se buď na blok pátek+sobota nebo neděle nebo i celý víkend. Pro všechny víkendy budou vystavena osvědčení. Víkendy s akreditací MPSV nebo MŠMT si lze nechat proplatit zaměstnavatelem v rámci dalšího vzdělávání. Všechny víkendy probíhají v časech pá: 17:30-20:00, so: 10:00-17:30, ne: 9:00-16:30. 

PROGRAM VÍKENDŮ: 

12.-13.4. PÁ+SO:  Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance při práci s dětmi, specifika cílové skupiny i vlastní ukotvení v těle a pohybu, sebezkušenost (A.Chládková, sobotní blok má akreditaci MPSV). Obsah kurzu ZDE 

14.4. NE: Metodické postupy práce s dětmi, využití Labanovy analýzy pohybu, zásobník her a jak je obměňovat. Praktická doporučení, jak připravit koncepci pro tanečně-pohybovou práci se skupinou dětí vzhledem k charakteristice skupiny a vnějšímu kontextu. Seznámení s pedagogickými a terapeutickými nástroji lektora (motivace, strukturování, modulování, hra, rituál, tělo lektora). Praktické příklady, jak využít Labanovu analýzu pohybu pro rozvoj pohybového repertoáru a kreativity dětí formou hry.(J. Mozorová)

17.-18.5. PÁ+SO: Skupinová dynamika a struktura pohybové lekce. Jak si nachystat lekci pro děti, aby měla hlavu a patu, jak být připravená/ý improvizovat a měnit plány za pochodu. Jak efektivně pracovat s pomůckami, aby to nebyly jen hračky pro vyplnění času, ale měly svůj jasný účel. Náhled na pomůcky a aktivity s prvky senzorické integrace, náhled do snoezelen místnosti, práce s tématem (A.Chládková) 

19.5. NE: Úvod do vývojové psychologie, specifické poruchy chování u dětí + praxe dětského terapeuta.  Budeme se věnovat dětské duši, jejím specifikům i vývojovým mezníkům. Zaměříme se na výchovný styl, který umožňuje rozvoj potenciálu dítěte. Vyzkoušíme si, jak dětem efektivně pomoci zvládat konflikty a jak pracovat s emocemi. Budeme se věnovat přístupu zaměřenému na řešení, kdy nežádoucí chování nevnímáme jako problém, ale jako možnost se něco nového naučit. (D.Vaněk)      

7.-8.6. PÁ+SO: Sociální cirkus. Jak využít jednoduché cirkusové aktivity ke stmelení skupiny, dodání sebevědomí, vzájemné kooperaci a vybudování důvěry mezi členy. (J.Jonáková, Cirqueon) www.cirkonet.cz Cena včetně ubytování v Olšanech u Vyškova. (OBSAZENO)

9.6. NE: Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj pomáhajícího pracovníka (J.Bouda, akreditace MPSV a MŠMT) Obsah kurzu ZDE (OBSAZENO)

9.-10.8. PÁ+SO: Tanec a pohyb jako terapeutičtí činitelé při práci s dětmi. Praktická říkadla a písničky a jak s nimi pracovat s různými věkovými skupinami. Kazuistiky terapeutky. (M. Janů, sobotní blok má akreditaci MPSV) 

11.8. NE: Využití tanečně-pohybových aktivit pro rozvoj dětí s hendikepem (J.Mozorová, akreditace MPSV) Obsah kurzu ZDE

STORNO PODMÍNKY: Po odeslání přihlášky a kurzovného účtujeme při zrušení účasti manipulační poplatek 200 Kč. Při zrušení účasti 2 týdny předem, účtujeme storno poplatek 50% z ceny kurzu Kč. Při zrušení účastni méně, než týden předem a po začátku kurzu, kurzovné nevracíme. 

 LEKTOŘI:

Mgr. ALENA B. CHLÁDKOVÁ (Brno)

Terapeutka, lektorka a tanečnice. Absolvovala výcviky taneční pohybové terapie a dramaterapie v Praze a množství kurzů v ČR i zahraničí. Od roku 2008 lektoruje taneční kurzy pro děti i dospělé, organizuje vzdělávací semináře a workshopy. V rámci vlastní praxe se aktuálně věnuje skupinové práci s dospělými a individuální terapii s dětmi se specifickými potřebami. www.moveart.cz

Mgr. JITKA MOZOROVÁ (Brno)

Vedoucí sociálně-terapeutické činnosti a tanečně pohybová terapeutka v organizaci Proty boty, dětský taneční pedagog v SVČ Lužánky. Věnuje se individuální a skupinové tanečně pohybové terapii s dětmi s handicapem. Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie v Praze. Absolventka ročního kurzu Spiral dynamik basic. Certifikovaná lektorka metody Dance Ability. www.protyboty.cz 

Mgr. DAVID VANĚK, PhD. (Brno)

Psycholog, psychoterapeut, lektor a kouč, provozující soukromou praxi od r.2012. Profesně se zajímá o problematiku náhradní rodinné péče a pracuje jako psycholog v dětském domově. Ve své praxi se věnuje dětem, dospívajícím i dospělým klientům. www.psychoterapie-vanek.cz

Ing. JIŘÍ BOUDA (Brno)

Lektor hudby pro děti i dospělé, muzikant působící v několika hudebních skupinách i realizující vlastní projekty (Ritmo Factory, Kora Jungle Jazz, bd beat). Práci se skupinami se věnuje od roku 2008. Jako jeden z mála z České republiky se profesionálně věnuje tzv.hře na tělo - body percussion. www.denbaya.cz

MARTA JANŮ (Praha)

Taneční terapeutka a lektorka. Absolventka výcviku v taneční pohybové terapii a sebezkušenostního výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii S.U.R. Aktuálně provozuje vlastní terapeutickou praxi.

JIŘINA JONÁKOVÁ (Praha)

Dlouholetá lektorka Cirqueon. Cirkusovým disciplínám se věnuje přes 20 let. Od r.2014 se zajímá o cirkusovou pedagogiku a vzdělávání pedagogických pracovníků. Je koordinátorkou sítě Cirkonet, jenž sdružuje organizace i jednotlivce zabývající se mladým a sociálním cirkusem v ČR v SR.  www.cirkonet.cz 

 

 

DETAILY KURZU

Datum:

viz. rozpis

Místo:

Studio Tlukot, Brno + červnový víkend v Olšanech u Brna

Cena:

pá+so: 2 900 Kč, ne: 2 400 Kč