Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance pro pracovníky v pomáhajících profesích

Kurz s akreditací MPSV 

Seminář se zaměřuje na porozumení možnostem využití práce s tělem a pohybem v kontaktu s klienty. Seznamuje se základními principy tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, s jejich historií a teoretickými východisky. Zaměřuje se na specifika využití pohybu s různými cílovými skupinami i na jejich limity. Podstatnou část semináře tvoří sebezkušenost, kdy si účastníci zkouší pohybovou práci sami na sobě, učí se orientovat ve vlastních neverbálních sděleních i vnímat a ladit se na neverbální sdělení ostatních. Kurz se zaměřuje i na možnosti práce s tělem a pohybem v rámci vlastní sebehygieny. Kurz nenabízí instatní seznam pohybových aktivit, ale inspiruje účastníky ke kreativitě a tvorbě vlastního specifického stylu při práci s klienty.

Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin. Maximální počet účastníků je 15. Výstupem kurzu je osvědčení MPSV v rámci dalšího vzdělávání pomáhajících profesí.

Seminář je vhodný pro pracovníky v neziskových organizacích, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty v rámci ambulantní či pobytové služby, a to jak s dětmi, tak s dospělými. Stejně tak je vhodný pro terapeuty, pedagogy, studenty či podnikatele pracující lidmi.

Lektorka: Mgr. Alena Bouda Chládková

PROSÍM, vyplňte v přihlášce políčko "datum a místo narození". Jsou to údaje nutné pro vystavení osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu!

STORNO PODMÍNKY: Po odeslání přihlášky a zaplacení kurzovného účtujeme při stornu manipulační poplatek 200 Kč. Při zrušení účasti méně, než 2 týdny předem, účtujeme storno poplatek 500 Kč. Při zrušení účasti méně, než týden předem, účtujeme 50% z ceny kurzu. Při zrušení účasti méně, než 2 dny předem, kurzovné nevracíme. Komunikaci s vámi (přihláška, faktura, vrácení kurzovného) se věnuje naše asistentka, která je placená od hodiny. Po přihlášení určitého počtu účastníků výrazně omezujeme propagaci, případně ji úplně zastavujeme, což už pak několik dní před konáním kurzu není možné dohnat. Děkujeme za pochopení.

 

DETAILY KURZU

Datum:

13.10. 2023, 9:00-16:30 hod

Místo:

Studio Tlukot, Novobranská 4, Brno

Cena:

2 200 Kč