Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance pro pracovníky v pomáhajících profesích

Kurz s akreditací MPSV

Seminář se zaměřuje na porozumení možnostem využití práce s tělem a pohybem v kontaktu s klienty. Seznamuje se základními principy tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, s jejich historií a teoretickými východisky. Zaměřuje se na specifika využití pohybu s různými cílovými skupinami i na jejich limity. Podstatnou část semináře tvoří sebezkušenost, kdy si účastníci zkouší pohybovou práci sami na sobě, učí se orientovat ve vlastních neverbálních sděleních i vnímat a ladit se na neverbální sdělení ostatních. Kurz se zaměřuje i na možnosti práce s tělem a pohybem v rámci vlastní sebehygieny. Kurz nenabízí instatní seznam pohybových aktivit, ale inspiruje účastníky ke kreativitě a tvorbě vlastního specifického stylu při práci s klienty.

Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin. Maximální počet účastníků je 15. Výstupem kurzu je osvědčení MPSV v rámci dalšího vzdělávání pomáhajících profesí.

Seminář je vhodný pro pracovníky v neziskových organizacích, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty v rámci ambulantní či pobytové služby, a to jak s dětmi, tak s dospělými. Stejně tak je vhodný pro terapeuty, pedagogy, studenty či podnikatele pracující lidmi.

Lektorka: Mgr. Alena Bouda Chládková

 

DETAILY KURZU

Datum:

21.4.2023, 9:00-16:30 hod

Místo:

Studio Tlukot, Novobranská 4, Brno

Cena:

2 200 Kč