Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance pro pracovníky v pomáhajících profesích

Kurz s akreditací MPSV 

Seminář se zaměřuje na porozumení možnostem využití práce s tělem a pohybem v kontaktu s klienty. Seznamuje se základními principy tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, s jejich historií a teoretickými východisky. Zaměřuje se na specifika využití pohybu s různými cílovými skupinami i na jejich limity. Podstatnou část semináře tvoří sebezkušenost, kdy si účastníci zkouší pohybovou práci sami na sobě, učí se orientovat ve vlastních neverbálních sděleních i vnímat a ladit se na neverbální sdělení ostatních. Kurz se zaměřuje i na možnosti práce s tělem a pohybem v rámci vlastní sebehygieny. Kurz nenabízí instatní seznam pohybových aktivit (i když si jich nemálo vyzkoušíme), ale především inspiruje účastníky ke kreativitě a tvorbě vlastního specifického stylu při práci s klienty.

Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin. Maximální počet účastníků je 15. Výstupem kurzu je osvědčení MPSV v rámci dalšího vzdělávání pomáhajících profesí.

Seminář je vhodný pro pracovníky v neziskových organizacích, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty v rámci ambulantní či pobytové služby, a to jak s dětmi, tak s dospělými. Stejně tak je vhodný pro terapeuty, pedagogy, studenty či podnikatele pracující lidmi.

Lektorka: Mgr. Alena Bouda Chládková

PROSÍM, vyplňte v přihlášce políčko "datum a místo narození". Jsou to údaje nutné pro vystavení osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu!

STORNO PODMÍNKY: Po odeslání přihlášky a zaplacení kurzovného účtujeme při stornu plošný manipulační poplatek 200 Kč. Při zrušení účasti méně, než 2 týdny předem, účtujeme storno poplatek 50% z ceny kurzu. Při zrušení účasti méně, než týden předem, kurzovné nevracíme. Děkujeme za pochopení.

 

DETAILY KURZU

Datum:

20.9.2024, 9:00-16:30 hod

Místo:

Studio Tlukot, Novobranská 4, Brno

Cena:

2 400 Kč